Conpot
  • vei veibygging

Nye veiprosjekter begeistrer og skuffer

101 kilometer med fire felts motorvei imponerer ikke Arbeiderpartiet, men NAF jubler over planene det statlige veiselskapet Nye veier la fram torsdag.

  • Strekningen E18 Tvedestrand – Arendal: 23 km fire felt motorvei av den 131 km lange veistrekningen E18 Langangen – Grimstad. Samlet kostnadsoverslag: 40 milliarder kroner. Bompengeproposisjon er ventet til Stortinget i vår.
  • Strekningen E18 Langangen – Dørdal: 35 km fire felt motorvei som også inngår Langangen – Grimstad. Langangen– Rugtvedt er klar for oppstart regulering, mens Rugtvedt – Dørdal venter på bompengeproposisjon til Stortinget.
  • Strekningen E6 Kolomoen – Moelv: 43 km fire felt motorvei som inngår i den 80 km lange strekningen Kolomoen – Ensby. Samlet kostnadsoverslag: 17,5 milliarder kroner. Prosess pågår for bompengeproposisjon.
  • I utbyggingsprosjektet E6 Trøndelag skal det totalt bygges 115 km vei med et estimert kostnadsoverslag på 26 milliarder kroner. Prosjektet består av tre strekninger: Ulsberg – Melhus, Ranheim – Værnes og Kvithammar – Åsen. Det er fortsatt noen forhold som må avklares før endelig tidsplan kan besluttes.
  • I utbyggingsprosjektet E39 Kristiansand – Sandnes skal det totalt bygges 208 kilometer vei med et estimert kostnadsoverslag på 48 milliarder kroner. Strekningen kan få oppstart i 2018. Kristiansand Vest – Vigeland ligger an til å bli bygd ut først. (©NTB)

Fem strekninger skal veiselskapet bygge i løpet av de neste fire årene.

Raskere og mer kostnadseffektiv utbygging er mantraet for Nye veier – som sorterer direkte under Samferdselsdepartementet.

– Vi angriper prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Dette gir raskere fremføring og lavere kostnader, sier veiselskapets administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Ap skuffet

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Eirik Sivertsen er ikke imponert.

– Jeg skjønner at mange er skuffet etter å ha sett veiselskapets første prioriteringer. Så langt er inntrykket at løftet om rask og helhetlig utbygging ikke innfris, sier han.

Sivertsen mener at Statens vegvesen er en like effektiv utbygger som Nye veier, og sier det er vanskelig å se noen gevinst av å dele opp ansvaret for riksveier.

– Både forsinkelser og det faktum at flere av prosjektene får mer bompenger med Frp ved roret, må være tungt å svelge, mener Sivertsen.

– En milepæl

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener for sin del det er en milepæl at Nye veier nå får satt i gang prosjektene.

– Jeg er fornøyd med at de viser aktivitet på samtlige strekninger de har fått tildelt, sier han til NTB.

– De følger opp det som var intensjonen da vi etablerte selskapet. Vi ser konturene av at vi får gevinst av å planlegge og finansiere langsiktig og helhetlig, konstaterer statsråden.

Glede hos NAF

Også bilistenes interesseorganisasjon NAF er fornøyd.

– Flere av de verste ulykkesveiene vil nå få bedre standard. Disse prioriteringene er et resultat av faglige vurderinger i stedet for politikere som hilser hjem, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund.

NAF mener at utbygging av vei og bane ofte lider av lang planlegging og stykkevis utbygging, men at veiselskapet endrer på dette. Dessuten mener de at løsrivelse fra årlige bevilgninger bidrar til mer helhetlige prosjekter.

– Nå er retningen og de økonomiske rammene gitt av Stortinget, men det er opp til fagmiljøene å prioritere pengebruken, sier Sagedal

101 kilometer

Tre strekninger på til sammen 101 kilometer vil bli påbegynt umiddelbart, ifølge det ferske vedtaket i veiselskapets styre:

* Tvedestrand-Arendal. 23 kilometer fire felt motorvei på E18.

* Langangen-Dørdal. 35 kilometer fire felt motorvei på E 18.

* Kolomoen-Moelv. 43 kilometer fire felt motorvei på E 6.

I tillegg vil Kristiansand-Ålgård/Sandnes få oppstart i 2018, trolig med Kristiansand Vest-Vigeland som første etappe. Men tre strekninger på E6 i Trøndelag må vente på noen avklaringer før tidsplan kan besluttes, opplyser Nye Veier i en pressemelding torsdag.

130 milliarder

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og KrF la 130 milliarder kroner i potten da Nye Veier ble lansert i fjor vår. Pengene kommer både fra statlige overføringer og bompenger.

Oppdraget ble i første omgang definert til å bygge og drifte sju veistrekninger på til sammen 500 kilometer gjennom de neste 20 årene: E39 Lyngdal – Ålgård, E18/E39 Kristiansand – Lyngdal, E18 Langangen – Grimstad, E6 Kolomoen – Moelv, E6 Moelv – Ensby, E6 Ulsberg – Melhus og E6 Ranheim – Åsen.

(©NTB)

Stikkord: