Conpot
  • kontrollaktivitet grensekontroll

Storkontroll av tunge kjøretøy

I tre dager foregår det kontroller av tunge kjøretøy i Sør-Trøndelag.

Kontrollene startet mandag morgen 29. februar og avsluttes i løpet av kvelden onsdag 2. mars. Det foregår på kontrollstasjonene langs E6 på Sandmoen og i Malvik, og på trafikkstasjonene i Orkdal og Trondheim.

40 tungbilkontrollører fra Statens vegvesen i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vil være med på kontrollene. Formålet med felleskontrollen er å bidra til kompetansedeling og sikring av likebehandling mellom tungbilkontrollørene i Statens vegvesen Region midt. Det kommer til å foregå kontroller nesten hele døgnet.

Siden det fortsatt er vinter i Trøndelag vil det bli et særlig fokus på vinterutrustningen til de tunge kjøretøyene som stoppes i kontrollen.

– Ettersom kravene til dekkutrustning på tunge kjøretøy ble skjerpet forrige sesong, kommer vi til å ha særlig fokus på dette under den regionale felleskontrollen, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

I tillegg til å sjekke om kjøretøyene har godkjente vinterdekk med nok mønsterdybde, og at de har med seg nok kjettinger, vil det også bli lagt vekt på å gjennomføre bremseprøver og teknisk kontroll av kjøretøyet.

Stikkord: