Conpot
  • Trysilhusgruppen

Ny konsernsjef i Trysilhusgruppen

Trysilhusgruppen vokser og ansetter en av landets mest erfarne ledere og boligbyggere som konsernsjef. Den tidligere Block Watne-sjefen Ole Feet(56) skal samle, lede og videreutvikle virksomheten.

Første mars var Feet på plass som konsernsjef med ansvar for å løfte det drammensbaserte boligselskapet til øverste divisjon blant boligbyggerne. Trysilhus ble startet av Helge Jordanger i 1993. I dag er også sønnene Geir Olai, Kjetil og Sindre aktive eiere og ledere i virksomheten. De fortsetter i ulike posisjoner under Ole Feets ledelse.

– Det er lagt et godt grunnlag for videre vekst, og vi mener selskapet best kan utvikles videre under en profesjonell og ekstern leder. Vi er svært tilfredse og stolte over å ha fått Ole Feet til å påta seg oppgaven. Han er en av landets mest erfarne og kompetente boligbyggere og en respektert fagmann og leder, uttaler Kjetil Jordanger som i dag leder konsernet.

Samler all virksomhet

Samtidig som Feet overtar ledelsen, blir all virksomhet i Jordanger-familiens Trysilhusgruppen og Omnibogruppen samlet i ett konsern – en betydelig aktør som bygger eneboliger, leiligheter i småhus og blokkleiligheter. I 2015 bygde Trysilhus 235 boliger, omsatte for ca 625 millioner kroner og oppnådde et resultat på ca 60 millioner kroner før skatt. Omnibogruppen, som ble startet i 2014, oppnådde positivt økonomisk resultat allerede første hele driftsår.

Ole Feet ny konsernsjef Trysilhusgruppen_PM

Ole Feet er ny konsernsjef i Trysilhusgruppen(Foto: Torbjørn Tandberg)

Selskapene har byggeprosjekter en rekke steder sentralt på Østlandet. De har spesialisert seg på standardiserte løsninger rettet spesielt mot målgruppene førstegangsetablerere, re-etablere og seniorer. Boligene har tydelig miljøprofil og Trysilhus er den første av de store  boligprodusentene som har fått godkjent hele sin produksjon av Svanemerke-stiftelsen.

Trysilhus gjennomfører de fleste prosjektene i egenregi, men realiserer også prosjekter i samarbeid med andre solide og profesjonelle aktører. Eksempler på dette er utbyggingen på Øverland i Bærum i samarbeid med Ola Mæle, Hellerudhaugen i Nittedal sammen med Løvenskiold og Hagebyen i Sande i samarbeid med Schage Eiendom.

Selskapets tomtebank er i stadig vekst, og porteføljen per i dag  er på mer enn 2000 boliger.

Imponert

Trysilhusgruppens nye konsernsjef, Ole Feet, begynte i Block Watne som distriktssjef i 1995, ble administrerende direktør i selskapet i 2006 og konsernsjef i BWG Homes i 2013. I en årrekke var han ansvarlig for all operativ virksomhet. Feet valgte å fratre i fjor – kort tid etter at OBOS overtok selskapet.

– Jeg ser frem til å overta ledelsen av Trysilhus-konsernet, og jeg er imponert over det familien Jordanger har skapt. Virksomheten er robust, den bygger på en solid verdiplattform, har et unikt konsept, tydelig definerte målgrupper og er godt posisjonert i markedsområder i vekst, uttaler Ole Feet. Han synes konsernets klare og fremtidsrettede miljøprofil og eiernes ambisjoner om lønnsom vekst gjør lederoppgaven svært interessant.

Enklere

Den nye konsernsjefen i Trysilhus er en av boligbransjens tydeligste stemmer. Som leder av boligprodusentenes forening i flere år, tok han gjentatte ganger til orde for at regelverket bør endres slik at prosessen fra regulering til ferdig bolig forenkles.

Ole Feet er spesialist på å bygge boliger som er basert på standardiserte modeller. Slik sett har Block Watne og Trysilhus mye til felles.

– Min oppfatning er at Trysilhusgruppen drives godt, har engasjerte eiere og dyktige medarbeidere som i samarbeid har utviklet et fremtidsrettet konsept, sier Feet. Han har stor sans for at selskapet tar hånd om alle ledd i verdikjeden. ­– Trysilhus kjøper tomtene, utvikler prosjektene, bygger med egne ansatte og tar selv hånd om salget og overlevering til kunden. Det er en modell som myndighetene bør hegne om og som sikrer forutsigbarhet og kvalitet i boligbyggingen, avslutter Ole Feet

Han er utdannet sivilingeniør bygg, agronom og bedriftsøkonom. Nå ser han frem til å gjøre Trysilhus til en enda større og tydeligere aktør i boligmarkedet på Østlandet.

Stikkord: