Det kommer fram i en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Nordea. I tilsvarende undersøkelse i september i fjor svarte 38 prosent – altså fire prosentpoeng færre – at de tror boligprisene vil øke de neste 12 månedene.

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea registrerer at de dystre spådommene for norsk økonomi ikke dempet folks forventninger til boligprisutviklingen. Hun synes utviklingen er overraskende.

– Det hadde vært mer nærliggende å tro at økende arbeidsledighet og varsel om lavere lønnsvekst ville legge en demper på folks oppfatning av boligprisenes vekstpotensial, sier Reitan.

I undersøkelsen svarer 29 prosent at de tror boligprisene vil forbli uforandret det neste året. 22 prosent tror vi har et prisfall i vente.

Oslo-folk er de mest optimistiske, og blant dem svarer 60 prosent at de venter prisvekst. Blant vestlendinger tror 25 på økte priser, mens 42 prosent tror boligprisene vil synke. (©NTB)

Leave a comment