Conpot
  • vintervei vei snø

Preventiv strøing på vinterveier

– Dårlig vedlikehold på vinterveier fører til økt ulykkesrisiko. YTF krever preventiv strøing for å unngå glatte veier og ulykker, sier forbundsleder Svein Furøy.

–  Dårlig vedlikehold på vinterveier fører til økt ulykkesrisiko. YTF krever preventiv strøing for å unngå glatte veier og ulykker, sier forbundsleder Svein Furøy.

Til tross for at væromslag blir annonsert på forhånd, kommer ofte strømannskapene først etter at det har blitt glatt. Dette er en fortvilet situasjon for alle bilister, spesielt yrkessjåførene som stadig kjører på speilglatte veier. 16 % av de som omkommer i trafikken, forulykker under forhold på glatt vei, med snø og dårlig sikte, og da gjerne riksvei eller europavei.Svein Furøy Yrkestrafikkforbundet

Anbud og risiko

– Brøyting og salting av norske vinterveier ble satt ut på anbud høsten 2003. Anbud fører ofte til at sikkerhet går på bekostning av økonomi. Til tross for nye krav som Vegvesenet stilte til entreprenørene i 2013, er det fremdeles mye og hente på strøing og brøyting av norske veier.  YTF mener at Vegvesenet igjen må se på måten de organisere og følger opp anbudsjobben på, slik at de ivaretar sikkerheten på en optimal måte, forklarer Furøy.

Anbud på sparekniven

Vegvesenet henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene. Jobben settes altså ut på anbud. – Som oftest velges den entreprenøren som kan gjøre jobben billigst mulig. Når entreprenørene må gjøre jobben til den billigste prisen, oppfordres de ikke til å gjøre noe mer enn minimumskravene. I 2013 innførte Vegvesenet krav om høyere standard for drift og vedlikehold, og vi vet at vinterdrift har høy prioritet hos Vegvesenet. Det setter vi pris på. Vi har dessverre ikke merket god nok bedring av vinterglatte veier selv etter 2013. Vi ber om at Vegvesenet følger opp de entreprenørene de har valgt med økonomiske sanksjonsmuligheter som ligger i kontraktene. Bedre vedlikehold av norske veier på vinterstid, bedrer fremkommeligheten og sikkerheten, avslutter Furøy.

Stikkord: