Conpot
  • Øyvind Moshagen

Øyvind Moshagen bygger E6 Kolomoen-Ensby

Nye Veier AS har ansatt Øyvind Moshagen som ny prosjektdirektør for utbygging av E6 Kolomoen-Ensby.

Moshagen kommer fra stillingen som prosjektleder i Statens vegvesen. Han har gjennom flere år ledet noen av landets største vegutbygginger, spesielt tilknyttet E6-utbyggingene i Oppland.

– Øyvind Moshagen har en meget solid og relevant bakgrunn, og vi er svært fornøyd med å ha fått han med på laget, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.

Som prosjektdirektør for NyeVeiers samlede utbygging av ny motorvei på strekningen Kolomoen-Ensby får Moshagen ansvaret for en strekning på 83 kilometer, med en estimert samlet kostnadsramme på 20 milliarder kroner (2015-tall).

– Jeg gleder meg til denne store utfordringen, og går ydmykt til oppgaven. Dette er svært spennende, i tillegg til at prosjektene er svært ønsket, sier Øyvind Moshagen.

Moshagen tiltrer stillingen som prosjektdirektør etter nærmere avtale.

Stikkord: