Conpot
  • Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker forbi Horten.

Jernbaneverket har konkludert om trasé i Vestfold

Av tre alternativer for ny togtrasé i Vestfold har Jernbaneverket konkludert med å velge Skoppum Vest for å legge nytt dobbeltspor.

Kunngjøringen kom under et møte i Horten onsdag. Jernbaneverket har etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen konkludert med at Skoppum vest er det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

– Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Det er snart 25 år siden de første planene for en opprustning av Vestfoldbanen kom. Opprinnelig skulle en ny linje være klar i år 2000, men traseen er fortsatt den samme som i 1881, skriver NRK.

I henhold til Nasjonal transportplan for 2014 til 2023 skal et nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Nykirke være klart innen 2023.

Anbefalingen fra Jernbaneverket skal nå vurderes av kommunestyrene i Horten, Tønsberg og Re. (©NTB)

Stikkord: