Conpot
  • Bru

Bru kollapset over nye E6

Ei trebru i anleggsområdet på nye E6 ved Sjoa kollapset onsdag.

Brua skal ha kollapset da en tømmerbil kjørte over den. Bilen falt ned om lag seks meter. Føreren er bragt til sjukehus – og hans tilstand er onsdag ettermiddag foreløpig ukjent.

Statens vegvesen har folk på stedet. Sammen med entreprenør Implenia Aurstad  og leverandør Moelven Limtre er arbeidet i gang med å undersøke hendelse og finne ut av årsaksforholdet.

Brua – som går over den kommende E6 som en ettfelts lokalvegbru – er en del nye E6-prosjektet mellom Ringebu og Otta. Det er til sammen seks limtrebroene på den nye E6-strekningen, som ble bygget i perioden desember 2014 til september 2015.

Beklager

– Vi beklager overfor føreren av tømmerbilen som fikk oppleve dette, samtidig er vi glade for at ikke flere ble skadd. Nå vil vi gjøre alt vi kan for å bidra til å finne årsaken til brukollapsen så fort som mulig, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Vanlig trafikk blir ikke påvirket av hendelsen siden den skjedde inne på anleggsområdet til E6-utbygginga.

55 vegbruer i tre

– Statens vegvesen har ansvaret for 55 vegbruer i tre som pr. i dag er åpen for allmenn ferdsel. Ni av disse er fagverksbruer i limtre av tilsvarende type som Perkolo bru. Denne brua har en litt spesiell konstruksjonsløsning. Men det har ikke vært bæreevnemessige problemer med slike bruer før, sier Børre Stensvold – som leder bruseksjonen i Vegdirektoratet.

I BRUTUS kommer det fram at Vegvesenet har ansvaret for til sammen 134 bruer i tre på vegnettet. De resterende 79 er på gang- og sykkelvegnettet.

Stikkord: