Prosjektet gjennomføres etter OPS-modellen (offentlig-privat samarbeid), som innebærer at Veidekke både utvikler, prosjekterer, bygger og drifter skolen. Det er også Veidekke som har vært ansvarlig for å finansiere prosjektet. Ullensaker kommune leier skolen i 25 år, og i leieperioden vil Veidekke sørge for drift og vedlikehold gjennom en egen driftsavtale. Etter de fem første årene skal deler av driftsavtalen reforhandles.

Veidekke har to tilsvarende OPS-prosjekter under bygging; Rykkinn skole for Bærum kommune og Jessheim videregående skole for Akershus Fylkeskommune. – Vi ser stor synergieffekt av flere OPS-skoler samtidig, og vi gleder oss til å ha driftsansvaret for to store skolebygg på Jessheim helt frem til år 2043. Samtidig vil vi gjerne takke alle våre samarbeidspartnere som har vært med i konkurransefasen som har pågått siden juni 2015, avslutter Almeland.

Skole med tribuneanlegg

Den nye ungdomskolen bygges for 750 elever fordelt på 30 klasser. Bygget er på totalt 9.215 m2 (BTA) fordelt på fire etasjer. Bygget er plassert tett inntil fotballstadion, UKI Arena, og prosjektet inkluderer en tribune på fotballbanens kortside med 1000 sitteplasser samt et servicebygg tilknyttet fotballbanen. Planlagt byggestart er våren 2016, og skolen skal være klar til skolestart vinteren 2018. Det blir en moderne og funksjonell ungdomsskole til glede for den nye bydelen som vokser frem på Gystadmarka.

Entrepriseverdi er kr 230 millioner kroner ekskl. mva.

Leave a comment