– I følge vår medlemsundersøkelse sliter fire av ti bedrifter i undersøkelsen med å få tak i fagarbeidere.  Søknadsfristen for valg av studieretning på videregående skole går ut nå 1. mars. Jeg tror mange foreldre ikke vet om alle mulighetene som ligger i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I samme undersøkelse svarer en av fire bedriftene at de ønsker flere lærlinger, men at de ikke får tak i dem.

– Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge Fafos framskrivninger vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020. Det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år. Behovet er anslått til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører, sier Leegaard.

Mange muligheter

Velger man byggfag kvalifiserer man seg for et yrke med stor etterspørsel.

– Aldri har det vært større satsing på samferdsel og boligbyggingen er fortsatt høy. Ved å velge bygg og anlegg, kan man etter fagbrevet jobbe videre som utøvende fagarbeider/ håndverker eller videreutdanne seg til blant annet ingeniør, fagskoleingeniør eller starte sin egen bedrift som mester. Det er mange muligheter i næringen. Grip dem! oppfordrer han.

Leave a comment