Etter mange år med tett dialog og meget godt samarbeidsklima, har Logiq as og Holte as kommet fram til at de har felles framtidsvisjoner. Et ledd i dette samarbeidsforholdet er at begge selskapene ønsker å rendyrke sine forretningsområder, og at Holte derfor kjøper Bygg og Bolig as av Logiq.

– Overdragelsen og samarbeidsavtalen med Holte er strategisk riktig for alle involverte parter. I den nye konstellasjonen med Holte vil vi i fellesskap kunne styrke eksisterende tjenester og etter hvert tilby nye tjenester og produkter som vil kunne redusere og effektivisere entreprenørenes og proffenes administrative arbeid, sier Knut Rosness, daglig leder i Logiq.

Logiq vil fortsatt være en sentral bidragsyter overfor Bygg og Boligs kunder. «Det er viktig at overgangen oppleves som god for alle parter. Det er derfor besluttet at Logiq i denne overgangsfasen vil drifte tjenesten, som igjen gir et meget godt utgangspunkt for et nært og godt samarbeid mellom selskapene» sier Aleksander Bjaaland, administrerende direktør i Holte.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass denne avtalen. Dette gir våre kunder i Bygg og Bolig en langsiktig og dyktig eier som har ressurser, kompetanse og vilje til å utvikle forretningen videre i et krevende marked, sier Inger Ramstad, som vil fortsette som daglig leder i selskapet.

– Holte og Logiq ser et stort potensiale i selskapenes komplementerende teknologi og kunnskap som kan ha en spennende påvirkning på hvordan framtidens arbeidsflyt vil se ut. Sammen vil vi styrke vår konkurransekraft, som igjen vil komme kundene våre til gode, avslutter Bjaaland.

Leave a comment