Utekontrollseksjonen til Statens vegvesen i Nord-Norge har gjennom hele vinteren hatt et særskilt fokus på kontroll av dekk og kjetting på tunge kjøretøy. Resultatene av de gjennomførte kontrollene i løpet av årets første måned viser en klar forbedring i tilstanden på samtlige kontrollerte lastebiler og tilhengere, sammenlignet med tilsvarende kontroller de siste månedene av 2015. Forbedringen ser en også om vi sammenligner resultatet av våre kontroller av dekk og kjetting januar 2016, med hva vi avdekket i våre kontroller i januar 2015.

Markert forbedring

Forbedringen i tilstanden på dekk og kjetting på de tunge kjøretøyene som er kontrollert i januar 2016 omhandler alle nasjonaliteter.

– Den mest markerte forbedringen ser vi på tilhengere hjemmehørende i Norden, Øst-Europa og øvrige Europa. Kontrollene avdekket likevel at det fortsatt er for mange lastebiler hjemmehørende i land som for eksempel Spania, Portugal og Tyrkia som ikke har dekk og kjettinger som tilfredsstiller gjeldende regelverk her i landet. Selv om det er relativt få biler fra disse nasjonene på vegene i Nord-Norge vil vi utover vinteren ha et særskilt fokus på lastebiler fra disse landene, forteller utekontrolleder Jørn Simonsen i Statens vegvesen, Region nord.

Tabellen nedenfor viser antall kjøretøy som er kontrollert for dekk og kjetting i Nord-Norge i løpet av januar måned 2016, sammenlignet med januar 2015.  Den viser også antall kontrollerte tunge lastebiler og tunge tilhengere, samt hvor stor andel av de kontrollerte som har resultert i reaksjoner i form av gebyr, kjøreforbud og/eller anmeldelser.

Vegvesenets kontrollører observerer at det stadig er en del kjøretøy fra land utenfor Norden som har mindre egnede kjøretøy og mangelfull erfaring i det å ferdes på nord-norske vinterveger.

Bombrikken mangler

–  Våre tungbilkontroller i januar måned avdekket dessuten at 26 av 823 kontrollerte lastebiler ikke hadde gyldig avtale om elektronisk bombrikke, noe som resulterte i gebyr på kr. 8 000,- til hver av de 26. Krav til bombrikke og gyldig avtale med et bompengeselskap gjelder for alle motorvogner med en tillatt totalvekt over 3 500 kg og som brukes til næringstransport, sier Jørn Simonsen.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *