Conpot
  • Arbeidet med å montere brukablene på Lågen bru pågår tidlig og seint.(Foto: Jan Kvalen, Statens vegvesen)

Spenner 44 tårnkabler

Nå monteres og spennes de 44 tårnkablene på den nest største brua på E6 Frya-Sjoa-utbygginga, Lågen bru i Kvam.

  • Beliggenhet: Bru på ny E6 over Lågen i Kvam, Nord-Fron
  • Byggetid: ca. 2 år – sommer 2014-sommer 2016
  • Brutype: Skråkabelbru
  • Lengde: 273,5 meter
  • Bredde: 15–18 meter
  • Antall kjørefelt: 2
  • Tårn: To tårn med totalhøyde 60 meter, 50 meter over brudekket
  • Balastkasse på ene siden av brua for likevekt: Fylt med 4230 tonn pukk
  • Mengde betong til støping av brua: 8000 kubikkmeter = ca. 1150 betongbillass

Lågen bru er ei skråkabelbru og jobben med å montere og spenne kablene i de 50 meter høye brutårnene pågår denne og neste uke. De lengste kablene er 100 meter mens de korteste er 14. Totalt skal det monteres ca. 2 200 meter kabel med en diameter på 100 millimeter.

Kraften på den hydrauliske jekken som strammer kablene, er på 3 100 kilonewton (320 000 kg). Det tilsvarer vekten av 180 personbiler eller seks stridsvogner.

I tårnene festes kablene med en gaffelanordning som veier 370 kg pr. kabel. Under brudekket blir kablene festet med festemutter og skive som veier 340 kg pr. kabel.

Kablene spennes opp i to etapper. Den første etappen gjennomføres nå når alle kablene er montert. Den andre gjennomføres til våren/sommeren når rekkverk og flere tonn med asfalt er lagt. Da må kablene etterspennes.

Hovedentreprenør Implenia Aurstad står for bygginga av Lågen bru mens italienske Redaelli er underentreprenør og leverer, monterer og spenner kablene.

Lågen bru er ferdig sommeren 2016, etter ei byggetid på ca. to år.

1171682

44 tårnkabler skal være med på å holde brudekket på Lågen bru oppe. (Foto: Roar Holten, Statens vegvesen

Stikkord: