– En vekst på 3,1 prosent i januar måned er å regne som en normal utvikling, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge på en pressekonferanse onsdag formiddag. Han påpeker at januar vanligvis er den måneden der boligprisene øker mest.

Justert for sesongvariasjoner er prisøkningen på 0,7 prosent fra desember.

Færre boliger solgt

I januar ble det solgt vel 5.600 bruktboliger her i landet, en nedgang på hele 13,3 prosent fra januar i fjor.

– Hovedårsaken er at spesielt på det sentrale østlandsområdet er det få boliger til salgs. Nedgangen skyldes primært markant færre omsetninger i Oslo og Rogaland, sier Dreyer.

Ved utgangen av januar var det nesten 11.800 boliger til salgs i Norge, og det er 2,2 prosent færre enn for ett år siden.

Tregt i Stavanger

Alle byene opplevde prisoppgang i januar, selv Stavanger, som likevel hadde den svakeste oppgangen. Prisene der økte med 2 prosent. Den sterkeste utviklingen hadde Larvik, med 3,8 prosent.

Det tar omtrent like lang tid å selge en bolig som før når vi ser landet under ett – 47 dager, mot 48 dager i samme måned i fjor. I Rogaland går det naturlig nok tregere på grunn av situasjonen i oljebransjen.

– I Stavanger tar det nå i snitt tre måneder å selge en bolig, og for enkelte i denne regionen tar det også betydelig lengre tid, sier Dreyer.

De siste tolv månedene falt boligprisene i oljebyen med 6 prosent. Den sterkeste prisøkningen de siste tolv månedene hadde Oslo og Hamar, med henholdsvis 9 og 8,1 prosent. (©NTB)

Leave a comment