Garantien forutsetter at service og vedlikehold utføres eksakt i henhold til Fords retningslinjer for den aktuelle modellen.

Utvidelse av garantien skjer i en periode da Ford kan registrere solid vekst i salget av nyttekjøretøy både i Norge og Europa. I Europa ble Ford nr.1 på nyttekjøretøy i 2015, og i Norge var veksten på hele 25% i 2015 i forhold til 2014. Markedsandelen på nyttekjøretøy økte fra 13,6% i 2014 til 15,2% i 2015. Alle modellene i nyttekjøretøyprogrammet kunne vise til volumvekst fra foregående år: Transit Courier +66,2%, Transit Connect +14,3%, Transit Custom +7,5%, 2-tonns Transit +179% og Ford Ranger +18,1%.

– Alle våre nyttekjøretøy er fornyet på kort tid, og de nye produktene stemmer som hånd i hanske med våre profesjonelle kunders behov, fastslår Per Gunnar Berg, adm. direktør for den norske Ford-importøren.

Et annet viktig element er uten tvil økt spesialisering innen nyttekjøretøy hos forhandlerne, med satsing på egne Transit-sentre og systematisk tilpasning av servicemarkedstjenester til de behov profesjonelle nyttekjøretøybrukere i Norge og Europa har.

Leave a comment