Kontrakten, som har en verdi på om lag 150 millioner kroner, omfatter oppføring av Marinejegerkommandoens (MJK) nye bygg på Haakonsvern. Bygget har fått navnet Draken.

– Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen av dette prosjektet nå. Vi er trygge på at NCC vil gjøre en god jobb for Forsvarsbygg, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad.

Solid kompetanse

– Vi ser frem til å starte opp arbeidet og ønsker å takke Forsvarsbygg for tilliten de har vist oss. NCC stiller i prosjektet med solid kompetanse og vi jobber alltid for å levere de beste bærekraftige løsningene, sier distriktssjef Skjalg Lund i NCC.

Snarlig byggestart

Da grunnarbeidene allerede er gjennomført, vil byggingen kunne starte innen noen få uker. Estimert ferdigstillelse for prosjektet er høsten 2017.

– Tomten er klar for bygging. Vi har revet den gamle MTB-hangaren, og har gjennomført grunnarbeider. Dette har gått veldig bra, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Rita Østgulen.

Klare for bygging: Prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad (tv) og distriktssjef i NCC, Skjalg Lund. Foto: Åsmund V. Sjursen/Forsvarsbygg

Nøkternt og fleksibelt

I planleggingen har Forsvarsbygg lagt vekt på at Draken vil bli et nøkternt og fleksibelt bygg.

– Forsvaret er i stadig endring, og det er derfor viktig at anlegget utvikles med vekt på elastisitet, fleksibilitet og generalitet slik at anlegget er egnet for utvikling og fremtidige endringer. Dersom Forsvaret på et senere tidspunkt har behov for endret bruk eller kapasitet på det nye bygget, skal man kunne realisere dette uten større ombygginger og med så lave kostnader som mulig, sier Østgulen.

Fjernvarme

Det legges opp til at Draken skal varmes opp via lokal sjøvarme. Det betyr betydelig billigere og langt mer miljøvennlig varme enn ved bruk av konvensjonelle el – og oljekjeler.

BIM

I Draken-prosjektet benytter Forsvarsbygg seg av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BiM). Dette bedrer blant annet prosjektets informasjonsflyt og reduserer risikoen for byggefeil.

Leave a comment