Conpot

Omsetningen i NCC øker

NCC i Norge leverer et resultat på 39 millioner i 2015, av en omsetning på 8,9 milliarder kroner.

– Utvikling i 2015 har vært svakere enn forventet. Resultatet i Norge trekkes ned av nedskrivninger i avsluttede prosjekter i byggvirksomheten, som ble igangsatt før 2013, og som følge av restruktureringskostnader innen boligutvikling, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland.

Konsolidert byggvirksomhet – god drift i anlegg

administrerende-direktor-i-ncc-construction-hakon-tjomsland

– Utvikling i 2015 har vært svakere enn forventet, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland.

NCC Constructions omsetning i 2015 var MNOK 5.838 (6.183), ned 5,6 prosent fra 2014 og resultatet endte på MNOK -39 (134). Årets ordreinngang var MNOK 4.244 (7.028), og ordrereserve per 31. desember var MNOK 5.309 (6.910).

Nedgangen i ordreinngang skyldes i hovedsak at det i fjerde kvartal 2014 ble inngått to kontrakter med samlet verdi på MNOK 2.183. Kvartalsresultatet reduseres først og fremst på grunn av lavere omsetning og prosjektjustering. Årsresultatet er påvirket av prosjektjusteringer som ble gjennomført i tredje kvartal. Nedjusteringene i tredje kvartal var relatert til avsluttede prosjekter som starter før 2013.

God produksjon i industrivirksomheten

I fjerde kvartal har NCC Roads hatt god produksjon av både steinmaterialer og asfalt. I veiservice har driften av veiservicekontraktene gått som planlagt. Uvær og flom har gitt en del tilleggsarbeid.

Storsatsing på Valle Hovin

I 2015 har NCC Property Development kjøpt tomt av Vålerenga Kultur og Idrettspark AS på Valle Hovin, med mulighet for å utvikle og bygge 60.000 kvm kontorbygg og solgt Lysaker Polaris til Storebrand Eiendomsfond. Gjennom året har selskapet arbeidet med å utvikle eksisterende eiendommer og optimalisere utviklingsporteføljen.

Godt salg i boligprosjekter

Boligutviklingsorganisasjonene i Norge og Danmark ble slått sammen 1. februar 2015, under ledelse av administrerende direktør Torben Modvig. NCC Bolig har i løpet av året konsolidert virksomheten i Norge, med fokus på salg av ferdigstilte boliger og avhending av byggerettigheter. Av ferdigstilte prosjekter er samtlige enheter i Cresendo i Bergen og Hukenbekken i Asker solgt og overlevert. I Sandnes er 84 prosent av enhetene i Sanz Terrasse solgt og overlevert. I de to pågående prosjektene, Wessels Hus på Lillestrøm og Lonaparken byggetrinn 1 i Bergen er salgsgraden henholdsvis 86 og 62 prosent.

Stikkord: