Conpot

Ny versjon av ProAdm er tilgjengelig

ProAdm er som kjent et kalkyleverktøy for anleggskostnader, er nå tilgjengelig i ny versjon. Løsningen lover å dekke alle prosjektbehov i samme program.

Med en nøyaktig og total oversikt for alle kostnader og inntekter gjennom hele prosjektet, kan man redusere risiko og sikre inntjening.

Programvareløsningen ProAdm ble overtatt av Powel i 2014, og har lang historie i den norske entreprenørbransjen. ProAdm er et naturlig supplement til Powels Gemini entreprenørløsninger, og dekker behovet for et system der Gemini-kunder også kan håndtere saksbehandling.

ProAdm lar deg motta anbudsbeskrivelser etter ulike prosesskoder; NS 3420, Veivesenets koder, Jernbaneverkets koder eller annen beskrivelse i XML-format (NS 3459). I tillegg kan man lage egne anbudsbeskrivelser. Rask og enkel registrering av avvik/endringer sikrer også korrekt fakturagrunnlag for nødvendig tilleggsarbeid i prosjektene.

Stikkord: