Dette skal bli et tverrslag på omkring 250 meter tett ved fv 167 Hamrevegen. Når anleggstunnelen er ferdig vil entreprenøren ta til med driving av tilsammen fire løp av den 9,2 km lange Lyshorntunnelen. Det blir to løp nordover i retning Rådal i Bergen og to løp sørover mot Endalausmarka i Os.

Vil merke risting

– Det er en viktig milepel at vi nå er i gang med tunneldrivingen, sier prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen. Gjennom vinteren og våren kommer det i gang arbeid på flere tunnelanlegg på E39-prosjektet. Dette gjelder også nordover fra rv 580 Flyplassvegen ved Skeievatnet. Dessuten blir det bygd overvasstunnel fra Lyshorntunnelen til Fanafjorden, og fra Råtunnelen til Nordåsvatnet.

– Naboene over tunnelene må være forberedt på rystelser under byggeperioden, sier Ottesen. De har fått informasjon om dette i forkant. Omkring 200 huseiere har hatt forhandsregistrering av eiendommene sine så langt. Ytterligere 1.500 vil få registrering i løpet av om lag ett års tid.