Conpot

Yrkessjåførens viktighet

Det har den siste tiden vært en del oppmerksomhet knyttet til førerløse kjøretøy for transport av personer og gods.

Det er på det rene at en rekke arbeidsoppgaver automatiseres, enten fordi de er farlige for mennesker å utføre eller rett og slett fordi de er ensformige og gjøres mer effektivt av en maskin.

– Likevel må vi ikke glemme at yrkessjåføren av kjøtt av blod fortsatt vil ha en sentral plass også for å løse framtidens transportbehov, sier leder i Yrkestrafikkforbundet Svein Furøy.

NHO avholdt forrige uke sin årskonferanse der de forsøkte å se inn i krystallkula og si noe om hvordan morgendagens arbeidsliv vil arte seg. I denne forbindelse har det vært en del oppmerksomhet knyttet til førerløse kjøretøy for transport av personer og gods. Dette er på ingen måte science fiction, men en teknologi som finnes her i dag. Allerede i 2014 kunne Mercedes Benz vise fram en selvgående trekkvogn. Det blir argumentert for at denne type teknologi vil gjøre det tryggere å ferdes på veiene. I tillegg ser naturligvis arbeidsgiverne at det gjennom dette åpner seg en mulighet for å redusere bemanningen i en allerede presset bransje.

Til tross for at teknologien er her, vil det, dersom bl.a. den planlagte kollektivsatsingen skal la seg realisere, imidlertid være behov for flere og ikke færre sjåfører de nærmeste årene. Det er fortsatt en stund til en automatisk buss manøvrerer seg rundt på svingete vestlandsveiere, for ikke å snakke om glatte Finnmarksveier, for å hente og bringe barna til skolen. For lastebilenes del er det grunn til å spørre hvordan man skal håndtere det praktiske knyttet til lasting og lossing. Foruten dette er det en rekke uløste juridiske problemstillinger f.eks. med hensyn til hvem som skal ha det juridiske ansvaret ved en ulykke eller ta kommandoen i en avvikende og uoversiktlig situasjon. Det er hverken mulig eller ønskelig å snu den teknologiske utviklingen, like fullt er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang, mener forbundsleder Furøy.

– Veiene gjøres ikke nødvendigvis tryggere ved å fjerne den eneste som evner å gjøre erfaringsbaserte og innsiktsfulle vurderinger i trafikken, men heller ved å gjøre noe med eksisterende infrastruktur, tidvis uverdige lønns-, arbeidsforhold og ikke minst rekruttering til en viktig og voksende bransje, konkluderer han.

Stikkord: