Conpot

Omsatte for 58,2 milliarder kroner

Bygge- og anleggsbedriftene hadde en svak oppgang i omsetning i 4. termin 2015. Omsetningen økte med 1,4 prosent sammenlignet med samme termin i 2014, i følge ferske tall fra ssb.no.

Den svake oppgangen i 4. termin 2015 er på samme nivå som i samme termin i 2014. Mens økningen fra 4. termin 2014 til 4. termin 2015 var på 1,4 prosent, var økningen i samme periode fra 2013 til 2014 på 1,5 prosent. Omsetningen de fire første terminene har økt med 3,9 prosent i 2015, mot 5,7 prosent i samme periode i 2014.

Den totale omsetningen til bedriftene i næringen oppføring av bygninger var 22,8 milliarder kroner i 4. termin 2015. Det tilsvarer en økning på 2,7 prosent sammenlignet med 4. termin året før.

Innenfor anleggsvirksomhet var økningen på 1,7 prosent med en omsetning på snaue 7,9 milliarder kroner. Bedriftene med sitt virksomhetsområde innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet hadde en økning på 0,4 prosent i 4. termin 2015 sammenlignet med tilsvarende periode året før. Omsetningen utgjorde 27,6 milliarder kroner.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som hadde størst omsetning med 10,1 milliarder kroner i 4. termin, kommer det frem i en ny pressemelding fra ssb.no.

Stikkord: