Conpot

Strakstiltak for å flytte gods til jernbane

En tiltakspakke på 1 milliard kroner de neste tre årene skal sørge for en kraftig forbedring av vilkårene for den skinnegående godstrafikken.

Blant de nye strakstiltakene som skal bedre vilkårene for skinnegående godstrafikk, er en helt egen godspakke, en kompensasjonsordning for innstilte godstog når jernbanen svikter og sterkere vedlikehold på Alnabru i Oslo.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger sier hun er trygg på at gods på bane nå vil få et løft.

– Strakstiltakene bidrar til å gjenreise troen på at jernbanen vil ta sin del av godsveksten. Jernbanen er miljøvennlig, sikker og konkurransedyktig på pris. Vi jobber langsiktig for at jernbanen skal ta en økt andel av godstransporten fra vei, sier Enger.

Hun sier godsnæringen får tryggheten med en kompensasjonsordning, og at terminalfunksjoner i både Oslo og Trondheim skal oppgraderes. Dessuten skal arbeidet med kryssingsspor framskyndes.

En bred godsanalyse fra august fastslår at 5-7 millioner tonn gods kan overføres fra vei til bane og/eller sjø. 3,5 millioner tonn – tilsvarende cirka 800 vogntog på veiene hver eneste dag – er ifølge Jernbaneverket egnet for jernbane.

Tiltakspakken gjelder for 2016-2018 og har en verdi på 1 milliard kroner. (©NTB)

Stikkord: