Conpot

Husene våre råtner

Den dystre fremtiden for norske bygg: Nesten alle landets hus havner i høyrisikosonen for råteskader. Det viser forskning fra Meteorologisk Institutt og Sintef.

Høyrisikosonen for fuktskader vokser. Det er klimaendringene som er synderen: Høyere temperaturer gir mer fukt og større veksling mellom frost- og tineperioder. I dag ligger ca. 650 000 av landets hus i høyrisikosonen for råteskader, mens ca. 2,4 millioner hus har moderat råterisiko og 300 000 hus lav risiko. Klimautviklingen snur dette på hodet. I løpet av dette århundre vil ca. 2,5 millioner hus ligge i høyrisikosonen, 800 000 hus i moderat risiko og kun ca. 15 000 hus i lavrisiko. Forandringene kan allerede ses og merkes, det viser et prosjektsamarbeid mellom Meteorologisk Institutt og Sintef Byggforsk.

85a5e9842ee221cf_800x800ar

Det må handles nå

Situasjonen er alvorlig. Men hva kan man gjøre for å løse problemet? Man kan bygge med murstein! Ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk Institutt, håndterer nemlig murte hus i tegl lettere klimaendringene. Det underbygges av mange års erfaring og forskning fra bl.a. Danmark, hvor klimaet er mer fuktig enn det norske, samt det faktumet at Danmark har flere frost- og tinesykluser pr. år enn Norge. I Danmark har murstein i flere hundre år i tillegg vært det foretrukne byggematerialet til husenes klimaskjerm. På den måten har over 90 % av alle eneboliger i Danmark tegl i fasaden i form av murstein, samt mange hus har også tegltak.

Vi etterspør fremtidssikring

Ifølge Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no, har teglbransjen de seneste årene opplevd en stadig stigende interesse for murstein og tegl i hele Norden, både i forbindelse med nybygg og rehabilitering av eksisterende fasader:

– Folk er generelt blitt mye mer oppmerksomme på hvor store kostnader klimaendringene kan påføre deres økonomi. De ønsker å fremtidssikre både bygningen rent fysisk og boligøkonomien. Derfor velger de tegl, forteller Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Stikkord: