Conpot
  • Lemminkäinen Anlegg

Kurses for sikkerhets skyld

Alle ledere i Lemminkäinen, fra lagbas til ledergruppe, skal gjennomføre et firedagers HMS-kurs. Målet er å øke kunnskap og bevissthet om HMS og håndtering av risiko i arbeidshverdagen.

Lemminkäinen Asfaltering– Selv om vi gjør vårt beste for å unngå det er vi i bransjen og i virksomheten vår omgitt av farer og risikoer. Fokus på helse, miljø og en sikker arbeidshverdag er derfor helt avgjørende og prioritet nummer én. Ansatte skal komme hele hjem igjen. Kursprogrammet vi nå har igangsatt vil spille en viktig rolle i å styrke bevisstheten og kunnskapen knyttet til HMS på alle ledernivåer, sier Jan Øyri, administrerende direktør i Lemminkäinen Norge.

Alle som innehar en lederstilling i Lemminkäinen Norge, fra lagbas til ledergruppe, skal i løpet av en toårsperiode gjennomføre HMS-kurs i regi av selskapets HMS-avdeling og DNV GL.

– Vi gjennomførte de første to kursdagene nå i starten av desember, og tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive. Deltakerne synes kurset både er interessant og relevant, noe som lover godt for fortsettelsen, sier Joakim Weme, HMS/KS-rådgiver i Lemminkäinen Norge.

Eksempler på temaer som dekkes av kurset er lover og forskrifter på HMS-området, roller og ansvar, kommunikasjon om HMS, risikoanalyser og prinsipper og metoder for risikobasert HMS-styring.

– I løpet av kurset blir deltakerne gjort kjent med både HMS-teori og praktiske verktøy til bruk i hverdagen. I løpet av kurset blir det også gitt god anledning til å diskutere og dele erfaringer. Etter fullført kurs skal alle ha god innsikt i viktige HMS-områder og temaer, sier Weme.

Lemminkäinen skal gjennomføre fem firedagers kurs i løpet av de neste månedene, med totalt 125 deltakere. Oslo er først ut nå i desember, før turen går videre til Stavanger, Bergen og Tromsø.

– Neste vinter vil det bli arrangert flere kurs, slik at alle ledere i selskapet får muligheten til å delta. Kurset vil framover bli en del av lederutviklingen i selskapet, avslutter Weme.