Conpot

Bygger Norges største skatepark

Stangeland Maskin er valgt som hovedentreprenør når Norges største skatepark skal bygges.

Onsdag 9. desember tok leder av kommunalstyret for miljø- og utbygging i Stavanger kommune, Per A. Thorbjørnsen, første spadestikk på Tasta Skatepark. Det er mange som har ventet lenge på at skateparken skal bli bygget, ikke minst skaterne selv.

Stangeland Maskin skal opparbeide skatepark med bowl- og street-areal samt utomhusområder. Betongpark AS skal utføre betongarbeidet, Øyvind Hammer er deres prosjektleder.

Tasta Skatepark.

Tasta Skatepark. Illustrasjon: Stavanger kommune.

Første byggetrinn består av et flow-/bowl-område i stedstøpt betong på ca. 800 m2 og et street-område i granitt og betong på ca. 1900 m2. I tillegg vil det i dette byggetrinn også etableres sitteplasser, gang-og sykkelvei, parkering for biler og sykler samt vegetasjonsarealer som skjerming. Dette arbeidet skal stå ferdig til sommeren 2016, og planen er at NM i skating 2016 kommer til Stavanger og avholdes i anlegget.

Per Svendsen er vår prosjektleder med Bjørn Steine som driftsingeniør og Palmer Rørheim som driftsleder. Frode Heigre er prosjektleder for byggherre Stavanger kommune. Første byggetrinn som skal ferdigstilles til sommeren har en verdi for oss på cirka 17 millioner.

Stikkord: