Conpot
  • Jorgen Ofstad blimester.com

Ny daglig leder i Blimester.com

Jørgen Ofstad er daglig leder i nystartede blimester.com, en organisasjon stiftet av 7 landsomfattende bransjeforeninger i bygg- og anleggsfagene.

blimester.com er av 7 landsomfattende bransjeforeninger i bygg- og anleggsfagene. Bransjeforeningene er medlem av Byggenæringens Landsforening – BNL og medlemsbedriftene er tilsluttet NHO.

Organisasjonen har inngått avtale med Mesterbevnemnda og vil fra høsten 2016 tilby mesterbrevundervisning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfag. Til å bygge opp, og lede organisasjonen har styret ansatt Jørgen Ofstad i stillingen som daglig leder.

Jørgen Ofstad er 46 år og kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Ofstad har i tillegg til god kunnskap om utdanningssektoren, bred bakgrunn fra en rekke arbeidsområder og engasjementer som er relevant for blimester.com

Styret er meget tilfreds med å få en kapasitet som Jørgen Ofstad med på laget når nå bransjeforeningene, med tilknytning til mesterfagene i BA-næringen, iverksetter en kraftig satsning for å utdanne fremtidige mestere til norsk byggenæring.

Endelig oppstart for Ofstad i stillingen er ikke avklart, men forventes å være over nyttår.

Stikkord: