Conpot

Jernbaneverket delt om godsterminal i Bergen

60 steder er vurdert som godshavn og terminal i Bergen, og etter to år står Jernbaneverket igjen med to steder som aktuell plassering for en godsterminal: Rådal og Unneland.

Det kom fra da konseptutvalgsutredningen (KVU) ble lagt fram tirsdag. Alternativene sendes ut på høring parallelt før beslutningen skal tas.

De to har ulike styrker og svakheter, ifølge Jernbaneverket. Investeringskostnadene for jernbaneterminalene er beregnet til 7,2 milliarder kroner for Rådal og 5,6 milliarder kroner for Unneland.

I KVU-en anbefales det at godshavnen på Dokken i indre Bergen havn videreutvikles slik at kapasiteten kan økes fram mot 2045.

«På lang sikt kan det være aktuelt å flytte havna ut av sentrum. Sletten ved Flesland peker seg ut som det beste alternativet for en slik fremtidig havn», heter det i en pressemelding tirsdag. (©NTB)

Stikkord: