– Vi har alltid diskutert ideer og innovasjonsmuligheter, og har bevist valgt å ta økonomisk-administrativ utdanning av ulik art, for å utfylle hverandre og starte noe sammen, sier Thomas.

Det begynte med travhest

– I 2009 kjøpte familien en travhest, og kom inn i og ble etter hvert kjent i travmiljøet og med gårdsdrift. Landbruk ble en nær del av livet vårt etter hvert og vi har blitt kjent med mange bønder og landbruksinteresserte. Vi la fort merke til at folk har stor interesse for kjøp og salg av norske landbruksprodukter og – objekter. Det ligger mye brukt og brukbart rundt på norske gårder. Vi så snart et behov og ønske for en markedsplass som kan samle folk med landbruksinteresser. Mange mente det trengtes en ny plattform for kjøp og salg i landbruket.

Denne nisjen har vi i de siste fem årene planlagt hvordan vi skal gå frem for å tilby en tjeneste i – resultatet ble Kulmark.no, som vi lanserte nylig, sier Philip – som har trener ansvaret for kaldblodstraveren Honey.

I 2009 kjøpte familien denne traveren, Honey, som ga innpass og kjennskap til en bransje som de nå lager gründer-forretning i.

– Navnet kommer av «mark» -som både står for marked, og skog og mark/landbruksareal med et «kul» foran, siden tjenesten vår er kul, og navnet klinger godt, både på norsk og utenlandsk, opplyser de to.

Enkelt og greit – og billig

Brødrene mener deres markedsplass skiller seg ut ved å være enkel og oversiktlig, billigere og mer skreddersydd, brukervennlig og fleksibel enn andre. De henvender seg til privatpersoner, og små og mellomstore bedrifter. Visjonen er å bli den mest ettertraktede markedsplassen på internett for norsk landbruk med følgende produktkategorier:

  • Trailere, hengere og andre transportrelaterte varer

    Philip har hovedansvaret for hesten – som ga startskuddet for landbruksinteressen.

  • Skogbruk og maskiner
  • Landbruksmaskiner og utstyr
  • Hage og utstyr
  • Jakt, fiske, friluftsliv
  • Dyreutstyr og fôr
  • Bil
  • Oppussing

– Det er viktig for oss å skape en tjeneste som alle kan bruke, med få eller ingen erfaring med PC-verktøy. Brukervennligheten er i fokus. Videre er vår markedsplass uten skjulte kostnader, ingen bindingstid og helt gebyrfritt. Våre priser er langt under det andre liknende tjenester i dag har. Faktisk er det gratis å bruke Kulmark.no til og med 1. februar 2016. Bannerannonsesystemet er ulikt det noen andre har. Vi har utviklet et system hvor bedrifter kan gå inn og bestille bannerplasser på egenhånd via et kalendersystem, også dette til en svært konkurransedyktig pris, fortsetter gründerne.

– Vår side vil heller ikke bli nedlesset med andre annonser – noe som også gir oversikt og brukervennlighet. Her er det fokus på det kundene vil kjøre å selge: Nisjeprodukter med fokus på norsk landbruk. Vi er kun oss to ansatte, det er unikt og gir kortere vei til kundene og raskere gjennomføring, ikke minst på utvikling av tjenesten og nettsidene.

– Det sier seg selv at det er volum som gjelder, og vi har fått en god start, med mange annonsører og ser frem til fortsettelsen.

 

Leave a comment