Conpot

Høy kontrollaktivitet på vegene i Nord-Norge

Statens vegvesen i Region nord har siden oktober kontrollert nærmere 4000 tunge biler og tilhengere. Kontrollaktiviteten fortsetter med uforminsket styrke gjennom vinteren.

Til sammenlikning ble det gjennom hele forrige vinter gjennomført i underkant av 6000 kontroller av biler og tilhengere.

– Kontrollene gjennomføres til alle døgnets tider, også på kvelds- og nattestid, og i helgene, forteller utekontrolleder Jørn Simonsen i Statens vegvesen, Region nord.

Hensikten med kontrollene er å ivareta trafikksikkerheten og sikre fremkommeligheten på vegene i landsdelen.

– Tunge kjøretøy, som ikke er skodd etter kravene til dekk og kjetting, skal tas ut av trafikken og parkeres til de har skaffet seg det utstyret som er påkrevd og nødvendig, sier Simonsen.

Strengere krav i 2015

Statens vegvesens erfaring fra sist vinter er at tilstanden på dekk og kjettinger på lastebiler og tilhengere bedret seg betraktelig utover vinteren. Ifølge Simonsen skyldes dette i hovedsak to forhold:

  • Fra 1. januar i år ble kravene til dekk på tunge kjøretøy innskjerpet ved at det i vinterhalvåret skal være særskilt godkjente vinterdekk på alle bilens og tilhengerens hjul og minimum mønsterdybde i dekkene skal være fem millimeter.
  • Økt kontrollaktivitet ute på vegene

– Vi tror både kjøretøyeiere og førere har tatt innover seg at muligheten for å bli stanset er stor. Og er ikke utrustingen i orden da, blir kjøretøyet parkert på stedet, sier Simonsen.

Statens vegvesen har siden sist vinter økt antallet tungbilkontrollører i den nordligste landsdelen, fra 22 til 30.

– Det har gjort oss i stand til å øke antall kontroller betraktelig sammenlignet med tidligere vintre, legger Simonsen til.

Her er tallene for oktober og november

1106002

Kontrollresultater for oktober og november.

Tabellen viser hvor mange tunge kjøretøy og hengere som har blitt kontrollert, og hvor mange av kontrollene som har resultert i reaksjoner.

– Så langt viser tallene at tilstanden både for biler og tilhengere langt på vei er bra. Forbedringen ser vi spesielt på kjøretøy hjemmehørende i Øst-Europa, sier Simonsen.

Fortsatt høy kontrollaktivitet

Denne vinteren har Statens vegvesen avdekket forhold hvor dekk på tunge kjøretøy har vært påført falsk merking, slik at de skal fremstå som vinterdekk. Dette blir imidlertid lett avslørt under kontroll, ifølge Simonsen, som lover fortsatt høy kontrollaktivitet i hele Nord-Norge.

– Da med spesielt fokus på grenseovergangene og andre steder hvor vi av erfaring vet at store kjøretøy kan ha utfordringer med å komme frem når vinteren setter inn, avslutter Simonsen.

Stikkord: