Conpot
  • E16 filefjell

Enklere brøyting på E16 Filefjell

Bredere og bedre vei skal gjøre det lettere for brøytemannskapet på E16 Filefjell. Europavegen er nå fornyet nesten fram til Kyrkjestølen fra vest.

– Tidligere var Maristovelia den store flaskehalsen opp fra vest, men etter at Borlaugstunnelen ble åpnet, er det området problemfritt. Brøytemannskapet opplever en helt annet hverdag, og nå er det i praksis ny vei helt opp på høyfjellet fra vest, sier byggeleder for drift- og vedlikeholdskontrakten i området, Rune Dvergsdal.

Etter stor innsats fra Hæhre Entreprenør det siste året, er rundt sju nye kilometer på vestsiden åpnet for trafikk, slik at det til sammen blir nærmere to mil ny vei å kjøre på fra vest. Det merkes godt for både bilister og de som skal holde E16 Filefjell åpen.

Arbeid på øst

På østsiden er vegen ny det første stykket opp fra Varpe bru, men svingene opp fra Tyinkrysset vil fremdeles være en flaskehals for tungbiler, da trafikken enda går på gammel trasé opp mot Nystuen og høyeste punktet på fjellovergangen over Varden. Slik blir situasjonen til ut 2017, då den nær 6 km lange Filefjelltunnelen skal stå klar til å ta imot trafikken.
Etter gjennomslaget i tunnelen for en måneds tid siden, er etterarbeidet nå i full gang. Hæhre Entreprenør rensker først sålen i tunnelen og kjører ut massene, før pukk blir fylt på til ny vegbane.

e16 filefjell

Masser fra grøfter og såle blir fraktet ut og bearbeid stein blir fraktet inn for å bygge vegbanen.

Mye å gjøre

Et stort og viktig arbeid er å bygge gode grøfteanlegg for drensvann, og det blir lagt inn rørsystem i tunnelen for vann og trekkerør for elektriske installasjoner.
– Dette arbeidet er allerede kommet godt i gang på vestsida av tunnelen. Men det er mye arbeid som skal gjennomføres over 5,8 kilometer, og etter planen vil det vare ut hele 2016. Så kan arbeidet med de elektriske installasjonene starte i januar 2017, sier teknisk byggeleder på tunnel Sverre Kjos-Wenjum på E16 Filefjell-prosjektet.
Etter planen skal elektrokontrakten utlyses til våren.

Ny trasé ute

Parallelt med arbeidet i botn av tunnelen skal det bores bolter i himlingen for PE-skum til vass- og frostsikring. Montering av PE-matter vil starte rett over årsskiftet. På den delen av arbeidet har Hæhre leid inn Skanska som underentreprenør.
– Det vil være full aktivitet i tunnelen gjennom hele vinteren, og framdriften er i rute, sier Kjos-Wenjum.

1103040

Opp mot Tyinkrysset.

Stikkord: