Conpot
  • Dynapac 50 dynalink

Øker maskineffektiviteten

Telematikksystemet DynaLink gir mange muligheter for å optimalisere bruken av maskinparken, redusere vedlikeholdskostnadene og spare tid og penger.

Med Atlas Copcos systemer DynaLink og DynaLink Advanced blir det enklere å holde kontroll over maskinparken. Med DynaLink kan du bekvemt spore maskinene dine fra kontoret og hele tiden holde deg oppdatert om hvor de befinner seg og om de er i aktivitet. Brukeren kan få tilgang til denne informasjonen hvor som helst og når som helst. Med ulike filtre og personlige innstillinger for grafer og tabeller kan online-portalen for DynaLink tilpasses både når det gjelder måleenheter, kartinnstillinger og meldingsfrekvens for å tilgodese individuelle krav.

– DynaLink holder rede på kjøretider og kjøreavstand, sier Sonja Boettcher, prosjektleder for DynaLink-programmet. – Takket være Geofence-funksjonen, et slags elektronisk gjerde, kan lederne holde rede på når en maskin går inn i et område og når den forlater det, noe som sparer tid og beskytter utstyret.

Ved å legge til en e-postadresse får brukeren automatisk en melding når en maskin kommer inn i eller forlater et forhåndsdefinert område. Via vedlikeholdsoversikten i systemet kan brukerne også se servicestatus for samtlige maskiner i maskinparken og velge å få en e-postmelding når en maskin nærmer seg dato for neste service. På den måten kan servicen planlegges og gjennomføres på en effektiv måte.

zpo3u0isrid4qd4ggk8b

Advanced

I DynaLink Advanced inngår naturligvis alle funksjonene. Dessuten kan man med denne intelligente enheten spore ytelsesdataene til veibyggingsutstyret. Informasjonen kan brukes til å optimalisere maskinparken, redusere utslipp og spare tid og penger. Dette smarte verktøyet tilbyr muligheten til å analysere ytelsen til utstyret i definerte tidsrammer. Man kan følge maskinens tomgangstid, transporttid og naturligvis drivstofforbruk og belastningsfaktor, og derigjennom bidra til å forbedre ytelsen. Ved hjelp av Excel kan denne informasjonen også eksporteres og lagres på en datamaskin for videre analyse.

I tillegg til vedlikeholdsfunksjonen gir DynaLink Advanced også mulighet til fjernsporing av feil og advarsler, noe som innebærer at driftsstans holdes på et minimum. AdBlue-nivået på trinn 4-maskinene kan f.eks. spores og lave oljenivåer oppdages. Alle maskinvarsler sendes til nettstedet, eller (hvis ønskelig) til en registrert e-postadresse.

Løsningen kan installeres på alle Atlas Copcos veibyggingsenheter og på utstyr av andre merker. DynaLink Advanced kan for tiden installeres på alle SD-asfaltleggere og mobile Dynapac-matere, men mer utstyr tilkommer om kort tid. Begge systemer inkluderer maskinvare med SIM-kort, nettsted-tilgjengelighet og en 12-måneders GSM-tilkoblingspakke som kan forlenges.

Stikkord: