– Vi er veldig stolt av å få fornyet tillit av Skanska. Forlengelse av avtalen er en bekreftelse på at vi har lykkes med vår satsning på egne fabrikker, CSR og ett sentrallager i Sverige. Med eget lager kan vi levere arbeidsklær med korte ledetider og høyt servicenivå i hele Europa. Høy kvalitet på klærne viser seg også å være mest kostnadseffektivt i lengden. Skanska er en kunde med veldig høye krav og vi ser frem til å fortsette utviklingen av vårt konsept sammen med de, forteller Robert Mørch, Salgssjef Blåkläder AS

Fornøyd med samarbeidet

– Valget med å fortsette samarbeidet med Blåkläder, som leverandør, er først og fremst fordi vi er veldig fornøyd med deres produkter, høye servicenivå, leveringer og hvordan de jobber med produktutvikling og støtte. At Blåkläder eier hele produksjonsprosessen – fra innkjøp av metervare og komponenter til distribusjoner også en avgjørende faktor til avtaleforlengelsen. Vi ser fram imot et fortsatt bra samarbeid, sier Jennie Khullar, Kategoriansvarlig – PPE hos Skanska.

Leave a comment