Kontrollene startet mandag morgen 16. november og ble avsluttet i løpet av onsdag 18. november. Det foregikk på kontrollstasjonene Horgheim i Rauma kommune og Ørskogfjellet i Vestnes kommune som ligger ved E136.

Fokus på vinterutrustning

Siden det nå er november, og vintersesongen er i gang, ble det et særlig fokus på vinterutrustningen til de tunge kjøretøyene som ble stoppet i kontrollen.

– Ettersom kravene til dekkutrustning på tunge kjøretøy ble skjerpet forrige sesong, valgte vi å ha særlig fokus på dette under den regionale felleskontrollen, sier Runar Inge Larsen, gruppeleder for utekontroll tunge kjøretøy i Møre og Romsdal.

358 tunge kjøretøy ble kontrollert. Det ble skrevet ut 52 gebyr for mangler på vinterutrustning på motorvogn eller tilhenger. 4 motorvogner manglet vinterdekk og 4 tilhengere manglet vinterdekk.

– Vi ser at de aller fleste tunge kjøretøyene vi stopper til kontroll, har vinterdekk. Vi er godt fornøyd med utviklingen som har skjedd i dekkutrusningen på de tunge kjøretøyene de siste årene, sier seksjonsleder Jan Erik Myhr ved Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Møre og Romsdal.

Kjøre og hviletid

66 førere ble kontrollert i forhold til om de overholder reglene for kjøre- og hviletid. Av dem var det 23 som hadde mangler.

– Kort oppsummert så var dette en kontroll der relativt få alvorlige brudd ble avdekket, men en god del forhold var det likevel, slik som overlast, dårlig lastsikring, manglende merking og brudd på kjøre-/hviletid. At de «grove» tilfellene uteble, var vel som forventet ettersom slike store kontroller fort blir kjent blant sjåførene, sier Larsen.

Hele 31 kontrollører

31 tungbilkontrollører fra Statens vegvesen i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag var med på kontrollene. Formålet med felleskontrollen er å bidra til kompetansedeling og sikring av likebehandling mellom tungbilkontrollørene i Statens vegvesen Region midt. Det foregikk kontroller nesten hele døgnet.

I tillegg tok vi også inn varebiler som går i næringstransport, til en liten sjekk.

– Erfaring fra tidligere kontroller viser at for denne typen kjøretøy dukker det av og til forhold med større last enn det kjøretøyene er registrert for, noe som er svært uheldig for trafikksikkerheten, sier Larsen.

Leave a comment