Conpot
  • schmitz carbobull norge

20 traller til REMA

Daglig leder Per Karlsen i Schmitz Cargobull Norge AS på Gardermoen overleverte nylig 20 nye trailere til Rune Herje fra Rema Distribusjon Norge AS.

-Vi er glade for å kunne levere enda 20 trailere til Rema Distribusjon. Til sammen har de nå 128 trailere fra oss. Dette sier vel sitt om så vel en fornøyd kunde samt solide og gode enheter levert fra oss.

Daglig leder Per Karlsen i Schmitz Cargobull Norge AS på Gardermoen overleverte nylig 20 nye trailere til Rune Herje fra Rema Distribusjon Norge AS. Han bekrefter langt på vei både konklusjonene Per Karlsen trekker og ikke minst Rema sin policy på dette feltet:

-Vi ønsker å ha kontroll over vareflyten, men leier samtidig inn både trailere og lokale trekkvogner til å ta seg av lasting og lossing, slår han fast.

Tog og miljø

Rema Distribusjon Norge AS har administrasjonen sin på Langhus utenfor Oslo, og Rune Herje har ansvaret for det som kalles «inn-transporten» fra leverandørene til Rema Distribusjon sine 6 distribunaler rundt om i landet. REMA Distribusjon har også ansvaret for distribusjon til REMA 1000 sine butikker, samt til Bunnprisbutikkene.

schmitz carbobull norge

-De trailerne vi leier her, går stort sett i Norge, men mange går på tog gjennom Sverige og opp til Narvik. Med de 20 nye trailerne vi nå får, har vi til sammen 128 trailere i daglig transport for å få varene fram, slår han fast. Det er ikke mer enn 2 og et halvt år siden vi leide den første traileren, så vi får vel si at det har gått ganske så fort oppover. Av dem vi leier nå er det 37 som ikke er termotrailere, da en stor andel av volumet de kjører er tørrvarer, alt fra potetgull til såpe. Dessuten har selskapet 6 togtrailere med lift, noe som er ganske nytt i bransjen.

-Hva bruker dere dem til?

-Det er ofte slik at vi laster dem opp i Oslo-regionen, og så går de på tog til Narvik. Så distribuerer vi med dem til butikk i regionen, og henter varer hos vår fiskematleverandør Max Mat i Bodø. Dermed er det klart for en ny togtur, men denne gangen sydover, forklarer Herje. Han understreker at togtransport er viktig for Rema, og at man har en policy om at man bruker tog der det går an å bruke det. Og selv om man har et miljøfokus for å velge togløsninger, er det også rimeligere å velge skinnetransport over lengre strekninger, kan han fortelle. Når det er sagt, er Rema veldig opptatt av å ha fokus på miljø, og blant annet utnytter de hver enkelt trailer fullt ut. Minst mulig kjøring med tomrom i traileren gjør at det i sum blir en meget miljøvennlig transport av den enkelte vare, sier Herje. Denne måten å tenke på, reduserer antallet biler på veien.

-Toget er jo ikke alltid i rute?

-Nåja, det kan jo skje ting på veien også. Men vi har tatt høyde for det, og forsøker å legge opp transporten slik at det ikke skal være alt for mye tidspress på leveringen av varer inn til distribunalene. Dermed kan vi tåle noen mindre forsinkelser uten at det vil slå ut alt for sterkt for oss. Vi sender daglig ca. 30 trailere med tog ut fra Østlandet og like mange tilbake og opplever ikke forsinkelser på togene som noe stort problem.

schmitz carbobull norge

Godt fornøyd

-Når dere nå får levert 20 nye trailere tyder det på at dere er godt fornøyd?

-Ja, det er vi. Jeg har selv godt over 30 års erfaring i bransjen, og har også erfaring fra å bruke disse trailerne i andre selskap jeg har jobbet. Derfor vet jeg at de tåler mye håndtering. Og der er selve kjernen hos oss: Når traileren som kan vei opp mot 40 tonn skal på og av tog kanskje et par ganger om dagen, så er det en tøff belastning. Disse trailerne tåler det, og gjør at vi får mindre slitasjeproblemer enn med andre, sier Herje.

-Hvorfor har dere satset på å ha hånd om inn-transporten selv?

-Det er mange grunner til det, blant annet at vi er trygge på å ha kapasitet når det trengs. Men kanskje den viktigste grunnen er at vi kan styre lasting og lossing selv, og kan ha en jevn vareflyt hele tiden. Dette bidrar både til sikkerhet for vareleveransene, og til at det blir et bedre arbeidsmiljø for den enkelte som skal jobbe med disse funksjonene, peker han på. I tillegg nevner han også fleksibiliteten: om det skulle bli vanskeligheter med toget en dag, er det relativt enkelt å skaffe en trekkvogn, mens å finne noe å laste varene i, kan være en utfordring. Og siden varehandelen går mer og mer over i retning av «ex works-betingelser», altså at vi har ansvaret for varene på paller fra de forlater produsenten, er det viktig for oss og han den fulle kontrollen over vareflyten helt fram til butikkene, understreker han.

Over til tog

-Fra rundt 2006 har det blitt en stadig større andel av termotransporten som går med trailere på tog. Altså på bekostning av containere. Årsaken til dette er ganske enkelt at det er mer rasjonelt å laste og losse en trailer enn det er å håndtere to containere. Så at det har skjedd den reneste eksplosjon når det gjelder å transportere trailere på tog, er overhode ikke overraskende. Både miljøvennlig, billig og enkelt. Og det enkleste er som kjent det beste, humrer han.

schmitz carbobull norge

Stikkord: