Conpot
  • polarflex istapper

Sikrer mot farlige istapper

Én velkjent utfordring er smeltevann fra tak, enten som følge av solskinn eller dårlig isolering, som gjentagende fører til at det bygger seg opp istapper langs takrenner og takskjegg.

Mange bygårder og andre bygninger representerer om vinteren en livsfare i form av tunge istapper som faller ned og potensielt skader personer og materiell, eller værre. Hus- eller grunneier er lovpålagt og pliktig å forebygge denne faren, blant annet gjennom Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter § 2 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14.

– Vi har sett eksempler på at gårdeiere har blitt straffeforfulgt etter å ha unlatt å utføre forebyggende tiltak, og vi har sett eksempler på alvorlige personskader. Polarflex har egenutviklede løsninger som skal virke permanent forebyggende mot denne faren, sier Carl Olsen i Polarflex.

Isen som bygger seg opp i takrenner ødelegger også i mange tilfeller selve takrennen, og man risikerer at det blir en oppsamling av smeltevann bak isblokken som dermed lekker inn i huset og medfører vannskader. Begge deler kan medføre kostbare reperasjoner.

polarflex-tak-takrenne-matte-utstilling

Polarflex is- og snøsmeltingsmatter for tak, takrenner og takrenneavløp er genialt enkelt med mange bruksområder. Våre oppvarmede matter kan plasseres rett på alle typer takrenner og tak for å eliminere dannelse av is, snø og farlige istapper. Mattene varmes opp i hele sin flate og smelter alt av is og snø de kommer i kontakt med. Smeltevannet renner videre i nedløpsrøret som holdes fri for is ved hjelp av varmekabler. Termostatstyring sørger for å aktivere systemet når behovet melder seg.

Systemet krever ingen elektriker men er «plug-and-play». Matter og kabler kan seriekobles og kommer i forskjellige lengder slik at man kan danne et komplett system som svært enkelt monteres for å permanent sikre et bygg mot potensiell livsfarlig og kostbar isdannelse.

Stikkord: