Mange bygårder og andre bygninger representerer om vinteren en livsfare i form av tunge istapper som faller ned og potensielt skader personer og materiell, eller værre. Hus- eller grunneier er lovpålagt og pliktig å forebygge denne faren, blant annet gjennom Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter § 2 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14.

– Vi har sett eksempler på at gårdeiere har blitt straffeforfulgt etter å ha unlatt å utføre forebyggende tiltak, og vi har sett eksempler på alvorlige personskader. Polarflex har egenutviklede løsninger som skal virke permanent forebyggende mot denne faren, sier Carl Olsen i Polarflex.

Isen som bygger seg opp i takrenner ødelegger også i mange tilfeller selve takrennen, og man risikerer at det blir en oppsamling av smeltevann bak isblokken som dermed lekker inn i huset og medfører vannskader. Begge deler kan medføre kostbare reperasjoner.

Polarflex is- og snøsmeltingsmatter for tak, takrenner og takrenneavløp er genialt enkelt med mange bruksområder. Våre oppvarmede matter kan plasseres rett på alle typer takrenner og tak for å eliminere dannelse av is, snø og farlige istapper. Mattene varmes opp i hele sin flate og smelter alt av is og snø de kommer i kontakt med. Smeltevannet renner videre i nedløpsrøret som holdes fri for is ved hjelp av varmekabler. Termostatstyring sørger for å aktivere systemet når behovet melder seg.

Systemet krever ingen elektriker men er «plug-and-play». Matter og kabler kan seriekobles og kommer i forskjellige lengder slik at man kan danne et komplett system som svært enkelt monteres for å permanent sikre et bygg mot potensiell livsfarlig og kostbar isdannelse.

Leave a comment