Øvrige nøkkeltall har en positiv utvikling i tredje kvartal. Omsetningen ender på MNOK 2 772 (2 159) og ordreinngangen ble MNOK 1 867 (1 067). Samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var MNOK 8 034 (6 728).

Økt ordreinntak

NCC Construction Norway styrker ordrereserven, MNOK 6 093 (5 211), etter økt ordreinngang i kvartalet, MNOK 1 472 (942). Omsetningen er stabil, MNOK 1 365 (1 492). Driftsresultatet (EBIT) ender på MNOK -97 (68). Årsaken er i hovedsak negativ effekt av et antall prosjektjusteringer og kostnader knyttet til omstrukturering av byggvirksomheten. Driftsresultatet for årets tre første kvartal ble MNOK -61 (94).

– Finansielt er tredje kvartal skuffende. Vi har de seneste årene arbeidet med å styrke lønnsomheten innen vår byggvirksomhet, gjennom organisatoriske endringer og fokuserte forbedringstiltak. Disse har gitt positiv effekt i pågående portefølje, men dessverre har vi avsluttede prosjekter, som startet før 2013, som har gitt negativ effekt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction AS.

I tredje kvartal har NCC Construction Norway inngått kontrakt om blant annet bygging av skole etter passivhusstandard for Troms fylkeskommune, Røykenbadet og muffestasjoner for Statnett SF, i samarbeid med datterselskapet Sjøentreprenøren.

Høy produksjon i industrivirksomheten

I tredje kvartal har NCC Roads hatt høy produksjon av asfalt og steinmaterialer. Innen veiservice er det gjennomført gode og rutinemessige forberedelser til ny vintersesong.

Utvikling av kontoreiendom

I tredje kvartal mottok NCC Property Development oppgjøret i forbindelse med salg av Lysaker Polaris til Storebrand. I tillegg har selskapet arbeidet med utvikling av nabotomten, prosjektet PP9. 3. november inngikk NCC Property Development avtale om overtakelse av Vålerenga Kultur og Idrettspark AS’ tomt på Valle Hovin, hvor NCC vil utvikle og bygge 60.000 kvm kontorbygg. NCCs overtakelse av tomten gjør det mulig for VIF Fotball å realisere sitt stadionprosjekt.

Økt boligsalg – og tilrettelegging av nye salgstrinn

NCC Bolig har økt salg sammenlignet med fjoråret. I prosjekter som i tredje kvartal har vært til salgs, Lonaparken i Bergen, Wessels hus i Lillestrøm og Sanz Terrasse i Sandnes, er salgsgraden høy.  I kvartalet har det vært arbeidet med tilrettelegging av nye salgstrinn av Lonaparken.

Utskillelse av NCC Housing

Styret i NCC AB ga i september i oppdrag til ledelsen å analysere forutsetningene for å skape et selvstendig boligutviklingsselskap, med utgangspunkt i forretningsområdet NCC Housing og overdra aksjene til aksjonærene gjennom en såkalt «Lex Asea».

Analysen er nå gjennomført og ledelsens konklusjon er at en oppdeling av NCC øker forutsetningene for å ivareta de vekstmulighetene NCC har identifisert, både på boligmarkedet og på øvrige markeder for byggvirksomheten. Styret mener en oppdeling av NCC øker aksjeverdien og har besluttet å starte forberedelsene for en utdeling av NCC Housing etter «Lex Asea». Ambisjonen er å presentere ytterligere informasjon på NCCs Kapitalmarkedsdag 26. november i år.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge

Millioner kroner Juli-sept 15 Juli-sept 14  Jan-sept 15 Jan-sept 14  Helår 2014
Ordreinngang 1 867  1 067  5 441  4 946   8 990
Ordrereserve 8 034  6 728  8 034  6 728   8 432
Omsetning 2 772  2 159  6 435  5892   8 255
Driftsresultat (EBIT) 92  113  39  106   161
Driftsmargin
(EBIT %)
3,3  5,2  0,6  1,8   2,0
Antall ansatte*  2 427  2 458  2 348

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS

Millioner kroner Juli-sept 15 Juli-sept 14 Jan-sept 15 Jan-sept 14 Helår 2014
Ordreinngang 1 472 942  3 393  3 538 7 028
Ordrereserve 6 093 5 211  6 093  5 211 6 910
Omsetning 1 365 1 492  4 206  4 345 6 183
Driftsresultat (EBIT) -97 68  -61  94 134
Driftsmargin
(EBIT %)
-7,1 4,6  -1,5  2,2 2,2

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *