Det er i dag avtalt at Sandvik Construction etablerer seg som distributør og serviceledd i Sverige for Qmatec Rig Solutions (tidligere kjent som Nemek) fra Qmatec Drilling. Samarbeidet vil snarlig utvides til også å gjelde UK.

Sandvik Construction vil med dette få et betydelig utvalg av senkborrigger i sitt program, både for vann og energiboring, men også fundamentering og forankring.

Samarbeidet er et viktig skritt for internasjonal vekst for Qmatec Drilling, og vil bidra til at Qmatecs borerigger styrker sin posisjon, også utenfor Norge.

Qmatec Drilling overtok produksjonen av Nemek borerigger i 2007, og har siden den gang hatt en kontinuerlig utvikling av produkt og produksjon. Boreriggerne fremstår i dag som et velutviklet kvalitetsprodukt. Salg og service i Sverige vil foregå via det svenske salgsselskapet Sandvik Mining and Construction Sverige AB.

Leave a comment