Conpot
  • Reno Norden

23 nye Volvo til Reno Norden

Nylig ble de to siste av totalt 23 renovasjonsbiler levert til Reno Norden. Den siste overleveringen av en Volvo FE 280 og en Volvo FE 320, som skal brukes i håndtering av husholdningsavfall i Lillesand og Birkenes kommune, fant sted i Lillesand.

Reno Norden er den største aktøren innen innhenting av husholdningsavfall i Norden, med en markedsandel på 46 prosent. Reno Norden ble etablert i 2000 og fikk sin første driftskontrakt ett år senere.

I årene frem mot 2015 har de hatt en formidabel utvikling, der de nå har 46 prosent markedsandel innen innhenting av husholdningsavfall. Det tilsier at de i praksis tar seg av avfallet fra en av tre husstander. I Norge utgjør husholdningsavfall omkring 20 prosent av alt avfall, og totalt tar det offentlige pluss private aktører seg av omtrent 2,3 millioner tonn husholdningsavfall hvert år.

Reno Norden har sitt hovedkontor på Frogner i Sørum kommune, midt mellom Oslo og Gardermoen.

Reno Norden

Volvos representant Reidar Sines (t.h) takker avdelingsleder i Reno Norden i Agder, Bjørn Bjellerås for handelen.

Hovedsakelig Volvo FE

De to siste bilene som nylig ble levert til Reno Norden avdeling Lillesand, er typiske eksempler på hva som hittil er levert – en Volvo FE 280 4×2 og en Volvo FE 320 6×2.

Totalt har nå Reno Norden mottatt 23 nye renovasjonsbiler, om fordeler seg på 2 Volvo FL 280 4×2, 8 Volvo FE 280 4×2 og 13 Volvo FE 6×2. Påbyggene til disse bilene er det Joab som har levert.

Bilene er levert ut til en lang rekke steder landet rundt, som Kongsberg, Kongsvinger, Sogn og Fjordane, Haugesund og Arendal. Bilene er solgt av Volvo Direct Sales, med overlleveringer hos de lokale forhandlere på plassene der bilene skal benyttes.

Reno Norden

De to siste i en levering på totalt 23 biler i 2015, en Volvo FE 280 4×2 og en Volvo FE 320 6×2, med JOAB avfallsaggregat. Disse siste bilene ble overlevert i Lillesand.

Stikkord: