Conpot
  • Kontraktssignering ved fylkesbyggesjef Jan Inge Hille (t.v.) og Frode Bruvoll, distriktssjef i Peab - Bjørn Bygg.

Bygger om flyfagbygget på Bardufoss

For 22,9 millioner kroner skal Peab – Bjørn Bygg oppgradere og bygge om flyfagbygget på Bardufoss Høgtun videregående skole.

Kontrakten ble underskrevet onsdag 28. oktober av fylkesbyggesjef Jan Inge Hille og Frode Bruvoll, distriktssjef i Peab – Bjørn Bygg. Arbeidene startet mandag 2. november. I løpet av sommeren 2016, senest innen skolestart, skal prosjektet være ferdig.

− De nye lokalene skal, i tillegg til den videregående opplæringen, dekke Universitetet i Tromsøs behov for arealer til sin flygerutdanning. Sammen utgjør disse to utdanningstilbudene en betydelig styrke for det flyfaglige miljøet på Bardufoss, sier Gerd H. Kristiansen (KrF), fylkesråd for plan og økonomi, i en pressemelding fra Troms fylkeskommune.

Flyfagbygget fikk omfattende vannskader i 2013, da vann kom gjennom taket som under en reparasjon. Elevene ved flyfaglinja ble flytta til andre lokaler etter vannskadene.

Kontrakt etter forhandling

I utgangspunktet var det satt av 17 millioner kroner til prosjektet, men etter en anbudskonkurranse viste det seg umulig å få jobben gjort til den prisen. Derfor valgte et samlet fylkesråd å øke prosjektrammen til 23,5 millioner kroner. Konkurransen ble annullert, og fylkesbyggesjefen tok initiativ overfor anbyder Peab – Bjørn Bygg om å gå over til en alternativ kontraktsform – kontrakt etter forhandling.

− Vi setter stor pris på tilliten fra fylkeskommunen. Vi har hatt et konstruktivt og godt samarbeid i forhandlingene. Vårt felles mål var å finne besparelser i prosjektet, og det lyktes vi med. Nå gleder vi oss til å gjøre jobben som skal til for at elevene ved flyfaglinja igjen kan ta i bruk flyfagbygget i undervisninga, sier distriktssjef Frode Bruvoll i Peab – Bjørn Bygg.

Stikkord: