Følgende entreprenører har levert tilbud på bygging av fylkesveg 33 mellom Langslette og Totenvika (tilbudssum, ekskl. mva.):

Isachsen Entreprenør AS            127.357.376, 45
Brødrene Gudbrandsen AS        143.597.503, 27
Anlegg Øst Entreprenør AS       168.065.903,82
Huser Entreprenør AS                   130.626.621,57
Park og Anlegg AS                         143.814.031,20
Romerike Maskin AS                     139.101.749,00

Tilbudene skal i tiden fremover gjennom en intern behandling i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås. Byggearbeidene vil ikke ta til før etter kontrakt er inngått. Det er ventet at anleggsarbeidene vil starte tidlig på nyåret. Byggearbeidene mellom Langslette og Totenvika i Østre Toten kommune er ventet å være ferdig i løpet av sommeren 2017.

-Det skal bli godt å få entreprenør på plass og komme i gang utbedringen av vegen igjen. Arbeidene med vann og avløp går nå bra, og når ny entreprenør starter på de resterende arbeidene så er vi forsinket men på skinner igjen, sier byggeleder i Statens vegvesen, Andreas Rønningen.

– Oppland fylkeskommunen er glad for at utbedringsarbeidet på fylkesvegen snart er i gang igjen, og at det nå blir en bedre og sikrere fylkesveg for trafikantene, sier Anita B. Moshagen i Oppland fylkeskommune.