For de egenproduserte produktene får Würth-konsernet sikkerhetsdatabladene fra en ekstern leverandør i Tyskland. Würth stiller naturligvis de samme strenge kravene til databladene der kjemiproduktene kommer fra eksterne leverandører.

Omleggingen skyldes den nye CLP-forordning (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) i EU og EØS. Forordningen har som mål å sikre et harmonisert system for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

For produkter som allerede er i omsetning, er det gitt en overgangsordning på to år. Det betyr at man fremdeles kan ha kjemiprodukter med gammel merkeforskrift i hyllene. Det gir leverandørene mulighet til å selge ut produkter på lager i løpet av disse to årene. Uansett er alle sikkerhetsdatablad hos Würth oppdatert etter CLP-reglene fra juni i år. Den nye merkeforskriften gjør at alle kjemiprodukter får enda tydeligere og mer lettforståelige faresymboler. Symbolene er laget slik at det skal være lett for menigmann å forstå dem.

Würth Norge er en stor leverandør av kjemiprodukter, og kvalitets- og HMS-sjef Steinar Fjeldstad forteller at markedet allerede har reagert svært positivt på de nye sikkerhetsdatabladene.

For kundene er det enkelt å få tilgang til sikkerhetsdatabladene. De ligger på Würth Norges nettsider, men de er også tilgjengelig hos ECOOnline og coBuilder.

Leave a comment