Onsdag 21. oktober ble kontrakten, som lyder på kroner 105.163.857, signert av prosjektleder Anna Stålhandske Adolfsson og administrerende direktør i Peab Anlegg AS, Ivar Roland.

Etterlengtet

Forentreprisen, som innebar etablering av omkjøringsveg og to midlertidige bruer, ble ferdigstilt og tatt i bruk allerede i februar i år, så det faktum at jobben med hovedentreprisen nå kan starte er etterlengtet for så vel prosjektarbeidere som trafikanter.

Dette skal gjøres

Det skal bygges 1700 meter gang- og sykkelveg og 1200 meter bilveg. I tillegg skal det bygges to nye bruer på strekningen. Krysset ved Kongevegen skal erstattes med rundkjøring. Vegstrekningen mellom Schüsslers veg og Masterudvegen skal rustes opp og heves fordi den nye vegen bygges som flomvoll, og på grunn av nye krav til fri høyde over jernbanespor. Ny permanent støyskjerming etableres når prosjektet står ferdig. De nye bruene på Norsenga og Vingersnoret vil ligge på samme steder som bruene lå tidligere.
Arbeidene skal være ferdig i oktober 2017.

1060241

Kontrakten ble signert av prosjektleder Anna Stålhandske Adolfsson og administrerende direktør i PEAB Anlegg AS, Ivar Roland. Foto: Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad