Geir Johansen, Ingrid M. Day og Ramune fra utviklingsavdelingen i Litauen på Bygg Reis deg

Da selskapet Mosoft deltok på Bygg Reis deg tidligere i oktober, var det tydelig at bygg og anleggsbransjen blir stadig mer åpen for digitale hjelpemidler. Besøkende strømmet til deres stand, og både store og små selskaper var interessert i deres løsninger.

Papir forsvinner

– Bransjen har mye å tjene på digitalisering. Trenden over flere år er at papirfaktura er på tur til å forsvinne. Imidlertid tar mange selskaper digitaliseringen et skritt lengre med løsninger for timeregistrering, prosjektstyring, registrering av vareforbruk og prosjektdokumentasjon. Vi har også knyttet ABAX kjørebok til ordene, og det er her Mobil Worker kommer inn, sier Geir Johansen i Mosoft.

Uproduktiv tid

En undersøkelse viser at 40 % av arbeidstiden i en gjennomsnittlig bedrift i byggebransjen, ikke brukes på produktive oppgaver. Om en estimerer at bygg og anleggsbransjen omsetter for 500 milliarder, vil 40 % ineffektivitet innebære at man for de samme pengene kunne levert 40 % mer, eller omsatt for 700 milliarder på samme tid.

– Mobile Worker er et arbeidsverktøy som kan bidra til å redusere uproduktiv tid i organisasjonen. Verktøyet er tidsbesparende og effektivt i forhold til innsamling av timelister, data og dokumentasjon. Timeregistreringen er den viktigste funksjonen for de fleste. Men også registrering av vareforbruk og utlegg, samt dokumentasjon effektiviserer selskapene, sier Geir videre.

Mobile Worker

Mobile Worker er tilgjengelig både på web og på app. Siden produktet finnes på 13 språk, er stort sett all språkproblematikk eliminert. Tanken bak løsningen er å forenkle arbeidshverdagen i alle ledd i organisasjonen slik at data automatisk havner på rett på faktura- og i lønn.

– Våre brukere opplever gevinster som bedre kvalitet på data, de mister ikke timer, ledelsen slipper kjedelig puncharbeid, de får øyeblikkelig dokumentasjon på medgått tid i prosjektet, de kan fakturere oftere og man får alle timer på riktig ordre, sier Geir Johansen i Mosoft AS avslutningsvis.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *