Etter 11 års utvikling kunne endelig ordfører Rune Høiseth i Larvik kommune i forrige uke sette ned grunnsteinen for Sjøparken Agnes i Stavern. Agnes Boligutvikling og Veidekke har samarbeidet over flere år for å få tilstrekkelig økonomisk bærekraft i prosjektet, og gjensidig vilje til å finne de beste løsningene har nå ledet frem til realisering.

– Det har særlig vært krevende å finne de beste byggemetodene for utfyllingen i sjøen. Men vi har funnet frem til egnede metoder for prosjektet gjennom godt samarbeid med byggherre, rådgivere og bruk av kompetanse i Veidekke, forteller prosjektutvikler Roar Kristiansen i Veidekke Entreprenør.

– Vi har en utfordrende og spennende periode foran oss som vi gleder oss veldig til. Vi skal også ivareta tilvalgsprosessene for leilighetskjøperne på vegne av Agnes Boligutvikling. Vi har flinke folk som har hjulpet mange leilighetskjøpere trygt og godt gjennom slike prosesser tidligere, sier Veidekkes prosjektleder Øyvind Styrvold.

Veidekke har satt i gang med grave- og oppfyllingsarbeider, prosjekteringen er i full gang og oppstart for betongarbeidene er planlagt til mars 2016. Hele første byggetrinn skal stå ferdig til innflytting innen sommerferien 2017.

Kontraktssummen inngår i Veidekkes ordrereserve for tredje kvartal. Kontrakten er en totalentreprise verdt 194 millioner kroner ekskl. mva

Leave a comment