Conpot

Høyre sier byregjeringen må forklare seg om E18

Forsinkelser i arbeidet med E18 nå vil ikke bli akseptert, sier leder i Stortingets transportkomité, Høyres Linda Hofstad Helleland. Hun mener det er uklart hva Oslos nye byregjering mener i saken.

I plattformen slås det fast at byrådet vil «gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo.» Det medfører at veikapasiteten på E18 i vestkorridoren ikke kan økes, fastholdes det.

Ved første øyekast kunne det dermed se ut som om Miljøpartiet De Grønne hadde fått fullt gjennomslag. MDG har tidligere lovet å felle alle byråd som vil bygge ut motorveien vestfra til Oslo.

Også Oslos nye ordfører Marianne Borgen (SV) slo fast at det dermed ikke blir noen utvidelse av E18.

Posisjonering

Kommende byregjeringsleder Raymond Johansen (Ap) understreket imidlertid to ganger at dette er snakk om byregjeringens forhandlingsposisjon foran de kommende forhandlingene om Oslopakke 3.

Til NTB sier Johansen at han mener det er stor sannsynlighet for at Oslos syn vinner fram i forhandlingene med staten og nabokommunene.

– Hvordan skal dere få det til?

– I vår erklæringen står det at vi har full respekt for både Asker og Sandvikas behov for å gjøre noe både med luftforurensning og støyen de opplever, ved å ha et lokk eller tunnel der. Samtidig regner jeg med at det er viktig for dem at de ikke bygger en vei som kanaliserer enda mer trafikk inn til Oslo sentrum, og at de forstår at vi må ha garantier i forhold til dette, sier Johansen.

Under pressekonferansen sa Johansen at han ville bruke «kraftfull argumentasjon» for å overtale sine partifeller i Akershus for å støtte Oslos syn.

– Blir bygd, uansett

Aps partifeller i Akershus er imidlertid klare på at utbyggingen av E18 vil skje. Spørsmålet er ikke om veien skal bygges, men hvordan det skal skje, understreker stortingsrepresentant Sverre Myrli.

Han mener imidlertid at punktet om null trafikkøkning er uproblematisk.

– Vi skal klare både å bygge ny vei og rydde opp i trafikkforholdene, og sørge for at det ikke kommer flere biler inn til Oslo, sier Myrli, som sitter i Stortingets transportkomité, til NTB.

– Oslo kan uansett ikke bestemme hva slags veier som skal bygges i Akershus, slår han fast.

Krever forklaring

Leder i Stortingets transportkomité, Høyres Linda Hofstad Helleland, mener at Johansen nå må komme til Stortinget og forklare hva han egentlig mener.

– Det er nå full forvirring om hva den nye byregjeringen i Oslo egentlig mener om E18-utbyggingen, sier Helleland til NTB.

Hun sier byrådserklæringen fra Ap, SV og MDG i Oslo kan tolkes som en stopp i arbeidet med E18, men at dette er uklart.

– Vi aksepterer ingen forsinkelser i arbeidet med E18 nå, sier Helleland.

Ifølge Statens vegvesen får E18-utspillet foreløpig ingen større praktisk betydning.

– Vi fortsetter det planleggingsarbeidet vi allerede har startet inntil vi får ny beskjed fra våre politiske myndigheter, sier prosjektleder Knut Gløersen til nrk.no.

– Det er staten som er vår myndighet, og dette er en riksvei, så staten har den øverste myndigheten her, sier han.

De siste fem årene har staten brukt 300 millioner kroner på planleggingen av nye E18 vestover.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NTB at det ikke er aktuelt å skrinlegge planene.

– Dette er noe vi har holdt på med i mange tiår, og i Akershus vil de ha det på plass. Da kan vi ikke la Oslo stoppe det, sier han. (©NTB)

Stikkord: