De tre murgårdene Torggata 13, Youngsgate 7 og Youngsgate 9 ble oppført i perioden 1861 – 1874 og danner i dag et hjørne ut mot Youngstorget. Gårdene skal totalrenoveres og settes i stand med opprinnelige materialer og overflater. Dette innebærer omfattende arbeid, men ved ferdigstillelse vil de fremstå som flotte eksempler på Oslos tidligste murgårdsbebyggelse. Byggene skal huse serveringskonsepter på gateplan og kontorlokaler i de øvrige etasjer.

I tillegg skal Veidekke oppføre et tilbygg på åtte etasjer til Hammersborgsgata 12 med en teknisk underetasje. Tilbygget vil henge sammen med eksisterende bygg i Hammerborggata 12 og ha felles trappekjerner. Etter overlevering skal tilbygget inneholde publikumsrettet virksomhet på gateplan og kontorlokaler i de øvrige etasjene.

– Dette er et meget spennende og krevende oppdrag hvor vi får benyttet både vår håndverks- og ingeniørkompetanse fullt ut. Det er flott at vi her får tatt vare på gamle murgårder som har en historisk betydning og som vil bidra til å revitalisere området. Vi takker utbygger for tilliten og gleder oss nå til å starte byggearbeidene, sier distriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke.

Byggearbeidene starter opp i november og byggetid vil være to år. Oppdraget er en totalentreprise verdt 250 millioner kroner ekskl. mva.

Leave a comment