Conpot

En halv jernbanemilliard til nytt signalsystem

Regjeringen bevilger 544 millioner kroner til å få fart på arbeidet med det nye signalsystemet ERTMS, som skal få togene her i landet til å holde ruten.

Det europeiske systemet er allerede på plass på Østfoldbanens østre linje, og nå står Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen for tur. Sistnevnte strekning har opplevd uker der 40-50 prosent av togene er forsinket, skriver Aftenposten.

Men selv om regjeringen øker bevilgningen til nytt system med 85 prosent sammenlignet med 2015-budsjettet, kan den ikke tallfeste hvor mye raskere utbyggingen vil gå.

– Vi kan ikke være helt konkrete på hvor mye vi greier å forsere utbyggingen, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.

Sverre Kjenne i Jernbaneverket sier det er potensial for raskere utbygging, selv om tidsplanen allerede er stram. De ekstra pengene kommer uansett godt med.

– Det gjør at vi kan få ut anbud på utbygging av ERTMS neste år. Det kan også gjøres forberedende arbeider på de første linjene, som å grave grøfter. Dette gjør at vi reduserer risiko, at selve utbyggingen blir bedre forberedt.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram onsdag. (©NTB)

Stikkord: