Conpot
  • selvaag veidekke Søster Mathildes gate 27/29

Solgte boliger for 750 millioner kroner

I tredje kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 208 boliger med en samlet verdi på 750 millioner kroner. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 426 boliger under bygging.

– Det er stor etterspørsel etter nye boliger i Stor-Oslo, Bergen og Trondheim, og vi har solgt godt i alle prosjektene våre i disse markedene. Vi har gode produkter og svært konkurransedyktige priser. Bedre salg enn forventet i tidligere perioder har imidlertid ført til at vi har hatt færre boliger til salgs i dette kvartalet. Vi lanserer flere store prosjekter i fjerde kvartal, og kommer til å styrke tomtebanken vår ytterligere, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Totalt ble det igangsatt bygging av 204 boliger i tredje kvartal. 172 boliger ble ferdigstilt, og 202 ble overlevert til kjøper. Per 30. september hadde Selvaag Bolig 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt, og 1 426 boliger under bygging.

I løpet av årets tre første kvartaler har Selvaag Bolig solgt 726 boliger med en samlet verdi på 2,46 milliarder kroner. I løpet av de ni første månedene av 2014 solgte Selvaag Bolig 653 boliger til en samlet verdi av 2,25 milliarder kroner.

I tredje kvartal i fjor solgte Selvaag Bolig 259 boliger med en samlet verdi på 915 millioner kroner.

Stikkord: