Håndverkeren, fagspesialisten og selgeren ser sammen på utfordringen på stedet. Det gir et godt utgangspunkt for erfaringsutveksling og læring. I tillegg deler Würth sin kompetanse med kundene gjennom fagkurs, fagdager og teknisk støtte.

Fagspesialist Aage Johansen sier at ikke noe slår å vise produktene i bruk ute på anlegg. Når håndverkeren møter fagspesialisten og salgskonsulenten, blir det et fagmiljø på stedet.

Programmet er utviklet av Würth. Så langt er det Johansen og Rune Kalvik som gjennomfører tilbudet, og etter hvert skal Würths divisjonstrenere også bidra i aktivitet Skulder ved Skulder.

Betongfaget krever innsikt og kompetanse

Johansen minner om at forankringsfaget krever betydelig teknisk innsikt og kompetanse. Da gir Skulder ved Skulder-ordningen mulighet for overføring og vedlikehold av spisskompetanse.

Operasjon Skulder ved Skulder ble iverksatt i Oslo-området i vår og har nå spredt seg over hele Østlandet. Planen er at Skulder ved Skulder etter hvert skal dekke hele landet.

Würth Norge har i en årrekke arbeidet med å hente hjem fagkompetanse om betonginnfesting fra Würths utviklingsmiljøer i Tyskland. Det betyr at Würth har et bredt sortiment og dimensjoneringsprogram, god dokumentasjon og tilgjengelige eksperter på betonginnfesting.

Leave a comment