Conpot

Bare 400 meter igjen i Lussandberget

I Bjørgatunellen, bak Lussandberget ved fylkesveg 7, gjenstår bare 400 meter før en kan se lyset i andre enden ved Lussand.

Tunnelen blir gravd ut fra Beggevik i øst der det også er sjødeponi for tunnelmassene.

God framdrift

– Entreprenøren har god framdrift og har på det beste sprengt seg over 80 meter innover i uken, sier byggeleder Bjørn Giljarhus.

Men mye står igjen av fjellarbeid inni tunnelen på begge ender, kanskje mest ved Lussand der fylkesveien blir hevet og lokalvegen skal ta av inn mot skjæringen for så å krysse i undergang.

Bruarbeidet ved Lussand er godt i gang. Nybrua blir 90 meter lang, over en tilsynelatende liten bekk når det er godvær, men som vokser utrolig mye når det er flom. Bruen blir bygd slik også for å «rette ut» svingen.

1029575

Tunnelinngangen i øst – all tunnelmasse blir tatt ut her, fraktet under fylkesveien i midlertidig undergang og korteste vei til deponiet. Alle foto: Statens Vegvesen

1029574

Rett øst for tunnelinngangen i Beggevik må veien utvides. Sprengingsarbeidet fører til at veien må stenges av og til. Alle foto: Statens Vegvesen

1029576

Hele denne «hompen» må fjernes. Alle foto: Statens Vegvesen

Stikkord: